Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Malin Lernfelt: Alternativmedicin är inget alternativ

Legitimera inte humbug.

Annons

Skulle någon av de metoder eller preparat som i dagsläget räknas som alternativmedicin efter forskning och utvärdering visa sig ha effekt är dessa inte längre så kallad alternativmedicin.

Att den rödgröna regeringen har en förkärlek för alternativmedicin är välkänt. Redan för två år sedan meddelade dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att man hade för avsikt att ta fram ett sätt att inkludera antroposofiska läkemedel i vår svenska lagstiftning (SvD 5/1 -15). Detta efter att en rad miljöpartister vid upprepade tillfällen motionerat i riksdagen om att den typen av preparat borde uppvärderas.

Nu har socialdepartementet tillsatt en utredning med namnet Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården, vars slutsatser ska presenteras av utredaren Kjell Asplund under 2019.

I direktiven skriver regeringen bland annat att metoder som idag används vid vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården kan i framtiden, efter forskning och utvärdering, bli en värdefull del av den etablerade vården eftersom dessa tar hänsyn till hela människans behov genom att integrera biologiska, psykologiska och sociala perspektiv.

Det är mycket märkliga resonemang. För det första eftersom all behandling som är en del av den etablerade vården skall vara evidensbaserad och testad i dubbelblinda randomiserade kliniska studier. De kraven uppfyller inte den så kallade alternativmedicinen.

De metoder som antroposofer och andra alternativmedicinare erbjuder bygger inte på någon seriös forskning som visar att de fungerar, annat än som placebo. Skulle någon av de metoder eller preparat som i dagsläget räknas som alternativmedicin efter forskning och utvärdering visa sig ha effekt är dessa inte längre så kallad alternativmedicin.

Skulle någon av de metoder eller preparat som i dagsläget räknas som alternativmedicin efter forskning och utvärdering visa sig ha effekt är dessa inte längre så kallad alternativmedicin.

För det andra är det en självklarhet för i princip alla som verkar inom skolmedicinen att verka utifrån den enskilda människan och ge behandling utifrån en helhetssyn. Det gäller såväl skolmedicin som de välutbildade och erfarna individer som verkar som läkare och sjuksköterskor inom den etablerade vården. Syftet med den nya utredningen ger med andra ord uttryck för en nedlåtande syn på dessa yrken.

Människor som är svårt sjuka och söker hjälp har rätt att inte bli lurade. Om syftet är att urholka läkemedelbegreppet och ge statligt godkännande till preparat som inte är testade eller saknar tydlig effekt, är risken att patientsäkerheten på allvar sätts ur spel.

Det är fullständigt orimligt att homeopatiska läkemedel (i princip utspätt vatten) eller 1800-talsteorier som lika botar lika ges någon som helst legitimitet. Skall antroposofernas medicin godkännas inom konventionell vård bör exakt samma krav ställas på dem, som på traditionella läkemedel.

Är det något regeringen borde lägga kraft på är det inte försök att smyga in låtsasmedicin i den etablerade vården, utan en skärpt kvacksalverilagstiftning som slår fast att inga allvarliga sjukdomar där utebliven konventionell vård kan befaras leda till försämring, får behandlas av icke-legitimerad personal eller med hokus-pokus.

Annons