Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Richard Appelbom: Befolkningsökningen stannar av utom i Afrika

Annons

Befolkningsökning ger fler migranter

EU och Afrikanska unionen möttes för att diskutera gemensamma frågor som migration.Foto: Geert Vanden Wijngaert/ AP

För några årtionden sedan ansågs jordens snabbt växande befolkning vara ett stort problem. Men som Hans Rosling och andra har framhållit har befolkningsökningen minskat i stora delar av världen. I folkrika länder som Indien och Bangladesh är födelsetalen nere på lite drygt två barn per kvinna, vilket långsiktigt ger en stabil eller svagt växande befolkning.

I stora delar av Europa och Ostasien är födelsetalen så låga att det kommer att krävas invandring för att befolkningen inte ska börja minska. Det är bara ett fåtal länder i Asien och Latinamerika som fortsatt har höga födelsetal, och det handlar då om fattiga och krigshärjade länder som Afghanistan, eller dåligt fungerande som Pakistan eller Haiti.

Det finns dock viktiga undantag. Det gäller Afrika, särskilt söder om Sahara. I Nordafrika har födelsetalen minskat, men inte lika mycket som i andra delar av världen. Stora delar av Afrika söder om Sahara har däremot fortsatt mycket höga födelsetal, som ger snabbt växande befolkningar. Enligt Population Reference Bureau (prognosmakare kan hamna lite olika, men i grunden är bilden gemensam) blir det dramatiska förändringar. Europa har i dag 745 miljoner invånare (EU 511) och beräknas 2050 ha 736 (EU 515) miljoner. Afrika söder om Sahara har i dag drygt en miljard invånare, men beräknas 2050 ha 2,1 miljarder. Nordafrika går från 230 miljoner till 381 miljoner.

Nigeria beräknas öka från 190 till 410 miljoner, Kongo från 81 miljoner till 215 miljoner, Tanzania från 57 miljoner till 152 miljoner, Etiopien från 105 till 190 miljoner och Angola från 29 miljoner till 80 miljoner invånare.

Om de här prognoserna slår in kommer många afrikanska länder att ha många unga som söker arbete. Det blir sannolikt ofrånkomligt att migrationen ut från de här länderna blir stor och att många söker sig till Europa. Vi har redan tragedier på Medelhavet, men det lär inte avskräcka fler från att försöka.

Migration har fördelar för både länder och människor. Men när obalanserna i befolkningsutveckling och levnadsstandard är så stora som mellan Europa och Afrika ökar nackdelarna. Integrationen blir svårare om många kommer samtidigt, och afrikanska länder kan förlora på att de mest företagsamma lämnar. Mats Nydahl i Västerås Gambiagrupp skrev nyligen en debattartikel om hur Gambia förlorar på dagens stora utvandring.

EU och Afrikanska unionen ska samarbeta för att hindra olaglig invandring och människosmugglare. Men för att migrationen ska fungera behöver födelsetalen i Afrika minska. Då blir det en lägre andel unga i befolkningen och färre som vill ge sig av. De afrikanska länderna förlorar på den snabba befolkningsökningen, de senaste åren har BNP per person menligt Economist minskat i Afrika söder om Sahara.

Det är ingen hemlighet hur lägre födelsetal uppnås. Det handlar om längre och bättre skolgång, särskilt för flickor, tillgång till preventivmedel, fungerande fredliga stater som kan ersätta beroendet av familjen och de egna barnen.

Afrika har genom den koloniala historien, där gränser drogs av kolonialmakterna, sämre förutsättningar. Men mycket vore vunnet om födelsetalen kunde falla som de har gjort i andra delar av världen.

Läs mer:

Debatt: Västerås Gambiagrupp utvecklar om problemen med migration för Gambia

Myllrande skildring av slaveriets historia

Annons