Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Richard Appelbom: Storbritannien behövs

Dags att lära fler språk än engelska

Annons

Hur globalt blir Storbritannien utanför EU?

Nu är det klart att det blir ett tydligt utträde för Storbritannien ur EU. Utträdet kan leda till Storbritanniens sönderfall om Skottland, och möjligen på sikt Nordirland, lämnar den brittiska unionen. Det vore, särskilt i dessa osäkra tider, dåligt för Sverige.

Premiärminister Theresa May gjorde i sitt linjetal klart att Storbritannien inte kan vara kvar i EU:s inre marknad. Orsaken är att övriga EU kräver att alla länder i den inre marknaden måste respektera den fria rörligheten för personer och EU-domstolens utslag. Segern för Lämnasidan i den brittiska folkomröstningen har tolkats som krav på att Storbritannien ska kunna kontrollera invandringen.

Här borde det med god vilja ha gått att nå en kompromiss. Storbritannien kunde ha fått ökad kontroll över invandring och ändå fått vara kvar i den inre marknaden.

Den som är med i den inre marknaden måste acceptera EU:s beslut, och som ickemedlem hade Storbritannien, likt Norge i dag, fått finna sig i vad andra beslutar. Så det hade inneburit mer brittisk makt över invandringen och mindre över beslut om varor och tjänster i den inre marknaden. Det hade inte varit att låta Storbritannien "plocka russinen ur kakan"

EU-domstolen har stundtals varit väl ivrig att, genom i praktiken politiska domslut, utvidga EU:s makt. Det är en rättstradition som är främmande för Sverige och Storbritannien, där de folkvalda församlingarna har en starkare ställnig.

När länder kommer överens om fri handel måste dock någon se till att gemensamma regler efterlevs. Denna någon är en domstol. Så om Storbritannien efter utträdet sluter avtal om nära samarbete med övriga EU kommer tvister att liksom nu få avgöras av domstolar.

Därför kommer Storbritannien få svårt att nå målet om att vara självständigt och ändå samarbeta nära med EU. Där finns också förhoppningar om att ett "globalt Storbritannien" ska öka handel och utbyte med övriga världen.

Men frågan är vad det blir i praktiken? USA under Donald Trump är ett osäkert kort, och hur stor är intresset i dag för nära kontakter bland samväldesländer?

Det kan därför sluta mycket sämre än utträdesanhängarna hoppas. Storbritannien kan också brytas sönder.

De skotska nationalisterna, som styr Skottland och vill stanna i EU, talar om en ny folkomröstning. Den här gången kan argumenten för en utbrytning vara starkare. Skottland skulle bli kvar i EU och skottarna fortsatt kunna flytta och ta arbeta överallt inom EU.Sverige förlorar på det brittiska utträdet.

Storbritannien var ofta en allierad inom EU. Svenskar är bra på engelska och många, särskilt unga, arbetar i Storbritannien.

Nu kan den möjligheten stängas eller försvåras. Det enda positiva kan vara att fler behöver lära sig andra främmande språk än engelska om de vill jobba utanför Norden. Svenska företag får svårare att sälja till Storbritannien om den inre marknadens regler inte längre gäller.

Nu gäller att båda parter försöker nå en så bra uppgörelse som möjligt. EU får inte straffa Storbritannien för att landet går ur, och den brittiska regeringen behöver acceptera att ett nära samarbete med EU innebär att det inte går att ha fullständigt självbestämmande.

I dessa tider med osäkerhet om USA och oro för Ryssland behövs brittisk militärmakt och demokratisk pragmatisk tradition. Det vore en förlust för fler än Sverige om Storbritannien isoleras eller faller sönder.

Annons