Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Richard Appelbom: Sverige mest sekulärt och mest protestantiskt?

Martin Luther i nollvisionernas land

Annons

Hur mycket präglar Martin Luther världens kanske mest sekulära land?

I år uppmärksammas att det är 500 år sedan Martin Luther med sina teser inledde reformationen. I Sverige stod Västerås stad och stift i centrum.

Hur mycket har reformationen påverkat dagens Sverige. Mycket, som det verkar.

Biskop Mikael Mogren menade tidigare i VLT att välfärdsstaten växte fram ur reformationen. Andra har hävdat, vilket mer sällan lyfts fram av Svenska kyrkan, att protestantismen har varit viktig för kapitalismens och marknadsekonomins genombrott.

I tidskriften Axess pekar Per Svensson på sambandet med "statsindividualismen", att svenskar gillar individuell frihet och hellre är beroende av staten än av släkt och familj. Luther menade att statsmakten bör respekteras, men förhållandet till Gud är individuellt. Svensson tror att dagens löpartrend är luthersk, en utpräglad kollektiv individualism!

Det teologiska får andra utreda, men nog är det tydligt att översättningen och tryckandet av Bibeln bidrog till läskunnighet och att stärka de lokala språken.

Min historiskt intresserade tidigare kollega John Kraft brukar hänvisa till en teori om varför den keltiska walesiskan har klarat sig bättre än gaeliskan i Skottland och Irland. Svaret skulle vara att walesarna blev anglikaner och fick Bibeln översatt, medan irländare och höglandsskottar höll fast vid katolska kyrkan.

Det tog tid att införa reformationen, men när det var klart var den riktigt grundligt genomförd. Typiskt svenskt. Vi genomför gärna förändringar i små steg, men sammantaget kan de bli mycket långtgående.

Det är noterbart att i de nordiska länderna var lutherdomen som statskyrka helt dominerande i flera sekler, men att just de länderna i dag i mätningar framstår som kanske mest sekulära och minst kyrkotroende. Men påverkan från förr verkar ändå finnas kvar.

Det tycks i genomsnitt vara lättare att få igenom och befästa sådant som rätt till abort och hbtg-rättigheter i länder med en protestantisk tradition. I Sverige är en massiv majoritet emot att sjukvårdspersonal av samvetsskäl ska få vägra att utföra abort, men även i strängt sekulära, men mer katolskt präglade Frankrike finns den möjligheten.

I Sverige vill vi gärna helt reformera bort samhällsproblem och dåligt beteende. Det tycks vara vanligare i protestantiskt dominerade länder. Kollega Sakine Madon berättade att det var gott om inlägg på S-kongressen med krav på nollvisioner.

Det är inspirerande att tro att människor och samhällen kan förändras i grunden, men det gäller att se upp så kartan inte får gå före verkligheten. Enskilda människor kan komma i kläm när det ska sändas rätt signaler. Här kan människor från katolskt präglade länder ha en mer realistisk, eller resignerad, syn på tillvaron.

Skillnaden kan, om än förstås schablonartat beskrivas: "Synden kommer alltid att vara med oss", säger katoliken. "Men vi har nollvision och nolltolerans, svarar protestanten.

Annons