Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När Norbergs välfärd var en angelägenhet för hela riket

Norbergs historia är historien om en järnindustri som betydde allt. Och under medeltiden var Norbergs bergslag ett av de viktigaste i hela landet.

Annons

Att beskriva Norbergs historia är, precis som med många bruksorter, omöjligt utan att även ta upp bergslagets utveckling.

– Norbergs historia är lika med järnhanteringen. Det har varit den dominerande näringen ända till 1960-talet och syns i dag i form av otaliga gruvhål, säger Sven Olov Pettersson, ordförande i Norbergs hembygdsförening.

Att just malmbrytning och järnframställning skulle bli den stora näringen var naturligt, menar han.

– Det var självklart. Förutsättningarna var gynnsamma med bra malm i socknen.

Läs mer: Hammaren som anlade Fagersta

Men järnindustrin var inte Norbergs Big bang – bosättningar fanns i området redan innan järnets intåg.

– Norberg utvecklades väldigt snabbt på 1100-talet, då fanns det gruvdrift och järnframställning här. Men före det fanns det bönder här som brukade jorden. Det var dessa som började med järn, och blev bergsmän. Malmen togs ur sjöar, myrar och berg, säger Sten Bergh, före detta ordförande i Norbergs hembygdsförening.

Järn har enligt vissa källor framställts i Norberg redan på 500-talet, under järnåldern. Men redan för 6 000 år sedan, på stenåldern, bodde det människor i området.

När järnindustrin sedan tog fart blev den inte bara central för bygden utan även intressant för rikets högsta ledning: 1354 utfärdade kung Magnus Eriksson ett privilegiebrev för Norberg.

Privilegiebreven ökade vid 1300-talets mitt och hänger ihop med den politiska utvecklingen i landet, enligt Norbergsboken – en sockenbeskrivning, utgiven av Norbergs kommun 1974.

Läs mer: Fagersta – staden som fick en för stor kostym

Raden av privilegiebrev bör enligt boken ses som åtgärder för att öka kronans inkomster, genom att bergshanteringen ställdes under starkare statlig kontroll.

Efter kronans ökade engagemang i rikets bergsnäring, samt hyttornas genombrott på 1200-talet, framträdde Norberg som en av bygderna som expanderade.

– Norbergs bergslag var ett av de viktigaste bergslagen i Sverige och på 1200-talet blomstrade Norberg, säger Sten Bergh.

– Det var ett stort behov av svensk malm utomlands i flera hundra år, säger Sven Olov Pettersson.

Gustav Vasas regeringstid innebar ett uppsving för stångjärnsproduktionen i Norberg och i hela landet.

– Före Gustav Vasa sålde vi tackjärn och köpte tillbaka det förädlade stångjärnet via Hansan. Gustav Vasa bestämde att vi skulle sluta med det och förädla järnet hemma i stället, säger Sten Bergh.

På 1600-talet drabbades Norbergs bergslag av ett statligt stångjärnsförbud.

– Axel Oxenstierna ansåg att veden inte räckte till stångjärnsproduktionen. Detta, och därmed jobb och inkomster, flyttades söderut, längs åarna, säger Sten Bergh. 

Läs mer: Månaderna som lade grunden för framtiden

Annons