Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norberg riskerar höga böter

Socialutskottets beslut om ensamkommande asylsökande kan leda till stora vitesbelopp. Norbergs kommun tänker stå fast vid beslutet.

Annons

Norberg. I måndags tog socialutskottets ordförande Annika Hedberg Roth (S) ett ordförandebeslut om att säga nej till nya asylsökande ensamkommande till Norberg de närmaste tre månaderna.

– Det här är inte ett nej för all framtid, utan vi behöver ett andningshål för att komma ifatt.

Beslutet togs på grund av den allt mer akuta situationen för socialtjänsten som inte längre hinner med att utreda och hitta boende för asylsökande ensamkommande.

Enligt Migrationsverkets beräkningar ska Norberg ta emot sex stycken asylsökande ensamkommande per år. Hittills i år har det kommit 37.

I praktiken innebär beslutet att socialtjänsten inte längre åker och hämtar de ensamkommande som anvisas kommunen.

– I de fall som finns har man löst det i ankomstkommunerna med boende och skola för ungdomarna. Så de hamnar inte mellan stolarna medan de väntar på att situationen ska lösas, säger Sophia Övall Lindberg, presskommunikatör Migrationsverket.

Östra Göinge driver för närvande en rättsprocess och deras agerande liknar Norbergs. De väntar på prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (se faktaruta)

– Migrationsverket har inte sanktionsmöjligheter. Utan det är ankomstkommunerna som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg, säger Sophia Övall Lindberg.

I Östra Göinge-fallet är det Göteborg och Malmö som har anmält.

– Fler kommuner har gått ut och sagt nej men de har backat efter att IVO hört av sig, säger Sophia Övall Lindberg.

Annika Hedberg Roths beslut skedde i samråd med tjänstemännen på förvaltningen.

– Vi har hela tiden varit medvetna om risken för vite. Men vi har ställt det i relation till om vi kan leva upp till vårat myndighetsansvar. Vi kan inte säkerställa myndighetsutövningen, vi kan inte ta arbetsgivaransvar mot våra tjänstemän för att belastningen är enormt hög. Vi kan inte gå vidare på något annat sätt, säger Annika Hedberg Roth.

Hon pekar på att det är skillnad mellan Östra Göinge och Norberg.

– De har vägrat. Vi har tagit emot sex gånger fler än vi har avtal på och det tycker jag är en signal på att vi har försökt, säger hon.

Om IVO ändå beslutar att ni ska återuppta mottagandet med hot om vite. Hur ställer ni er till det?

– Det finns en stor enighet bakom det här beslutet. Vi kommer inte backa. Om vi blir dömda så får vi överklaga för vi tycker att vi har hanterat det här rätt. Vi kommer att slåss därför att vi har fattat rätt beslut.

En miljon kronor i vite

Östra Göinge stoppade våren 2014 mottagandet av ensamkommande med hänvisning till att samtliga platser var belagda. IVO beslutade att kommunen skulle återuppta mottagandet. Annars väntade vite om 500 000 kronor.

Östra Göinge vägrade och överklagade till förvaltningsrätten och kammarrätten som båda har dömt att IVO:s beslut var rätt. IVO har i juni höjt vitesbeloppet till en miljon kronor.

Annons