Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slår vakt om nattskärran

VKS Vindkraft vill bygga 39 vindkraftverk öster om Norberg. Nu har V-Dala miljö- och byggförvaltning har lämnat sitt yttrande om vad de anser att VKS Vindkraft måste åtgärda i ansökan.

Annons

Miljö- och byggförvaltningen anser att två av vindkraftverken inte ska byggas. Det är det vindkraftverk där en nyckelbiotop upptäckts (Fagersta-Posten 19/2) och där ornitologer påpekat att en lokal för nattskärra finns.

Nattskärra finns listad i fågeldirektivet som särskilt skyddsvärd.

Dessa två vindkraftverk har kommunstyrelsen föreslagit till kommunfullmäktige att kommunens yttrande bör vara att de flyttas, efter beredningen av miljö- och byggnadsförvaltningen.

Läs mer: Kräver samråd med politiker

Läs mer: Markägare vill ha samråd

Varför vill miljö- och bygg inte tillåta de två när ni tidigare föreslagit att de ska flyttas?

– Det är två olika enheter med olika uppdrag som lämnar förslag till politiken. Vi tittar utifrån miljöpåverkan ur miljöbalkens nionde kapitel. Utifrån den aspekten kan vi föreslå att vara lite skarpare, säger Leif Markfjärd, miljöinspektör.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ytterligare krav på bullernivåerna i vindbolagets ansökan. Eftersom VKS Vindkraft inte angett vilken typ av vindkraftverk de vill bygga ska de redovisa nya bullerberäkningar till miljö- och byggförvaltningen, som också är tillsynsmyndighet, när de bestämt sig för typ.

Frågan: Vad tycker du om planerna på en vindkraftspark?

Stor politikerenkät: Bör Norberg tillåta att vindkraft byggs?

Beslut på måndag

På måndag ska kommunfullmäktige ta beslut om att tillstyrka eller avslå VKS Vindkrafts ansökan om att bygga vindkraftverk i Norbergs kommun.

33 av vindkraftverken är inom Norbergs kommun och berörs av beslutet. Ytterligare sex stycken finns inom Avesta kommun. Avestas fullmäktige tar beslut den 21 mars.

Vindkraftverken kan inte beviljas tillstånd om inte kommunerna tillstyrker ansökan.

Annons