Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbildningsministern om vad han kan göra för eleverna i Norberg

Gustav Fridolin (MP) besökte Centralskolan i Norberg. 

Annons

I Norberg har andelen elever som inte är behöriga till gymnasiet ökat även om elever utan personnummer inte räknas med. Norbergs kommun har en plan för grundskolan på gång (se artikel nedan) som förutsätter fler lärare. Niorna Ella Gillenberg och Lindita Rrethi hade hellre sett fler behöriga lärare.

Temat för den regionala träffen Gustav Fridolin höll i var hur skolan ska nå målet med att alla elever som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet. Resten av dagen ägnades åt seminarier och diskussioner. Regionala träffar hölls även förra året och är underlag till kommande politik.

Under Gustav Fridolins inledande föredrag påpekade han även problemet med att många av de riktade stöd staten erbjuder inte söks av mindre kommuner.

På lång sikt tror han att alla sökbara insatser behöver minska.

Gustav Fridolin höll först ett föredrag där han summerade skolans utmaningar och regeringens politik på området. Sedan förra läsåret redovisas även elever som ännu inte har fått personnummer i Skolverkets statistik över elevers behörighet till gymnasiet. Skolverket benämner dem som ”elever med okänd bakgrund”. Exklusive denna grupp har andelen elever behöriga till gymnasiet ökat i landet.

– Fler behöriga lärare, det är jobbigt med vikarier hela tiden. Det är svårt att veta vad man ska göra och ofta är det stökigt, säger Ella Gillenberg.

Även om Norbergs kommun nu jobbar på en plan för grundskolan spelar också staten en stor roll.

Vad kan du göra för Norberg så att alla elever uppnår behörighet till gymnasiet?

– Det är klart att resurser är viktigt och i går fattade vi beslut genom Skolverket om 1,3 miljoner till Norbergs grundskola och fritidshem på lågstadiet. Så det är en viktig del och en annan del är stat och kommun jobbar ihop och där har Skolverket och Norberg ett samarbete om nyanlända. Så att de metoder som funkar här sprids till andra kommuner, säger Gustav Fridolin.

– Vi har en lång rad sökbara insatser. För att även en liten kommun som Norberg med en mindre utbildningsförvaltning ska kunna ta del av dem på ett bra sätt utan att det blir för mycket administration försöker vi få till samverkansavtal som här i Norberg, säger Gustav Fridolin.

– Den skolkommision som jag tillsatt föreslår ett system där man garanterar en lägstanivå för medel till undervisning och elevhälsa oavsett var man bor. Kan man få till det har man inte samma behov av alla sökbara statsbidrag utan då har man lagstiftning som garanterar likvärdighet.

Andelen behöriga sjunker

Under läsåret 2014/15 var det 19,6 procent av niorna i Norberg som inte klarade behörighet till gymnasieskolan. Då gick 56 elever ut årskurs nio.

Det senaste läsåret hade andelen ökat till 22,7 procent av 66 elever. Om de elever som Skolverket benämner har okänd bakgrund, det vill säga saknar personnummer, andelen obehöriga 26,8 procent. Skolverket redovisar inte antalet elever med okänd bakgrund.

Som jämförelse var motsvarande andel i Fagersta 30,5 procent läsåret 2014/2015 och 24,5 procent senaste läsåret. Om elever med okänd bakgrund räknas med blir det 32,5 procent.

Som Fagersta-Posten tidigare skrivit gör det lilla antalet elever att andelen som inte klarar gymnasiebehörigheten svänger.