Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu satsar vi mer på de äldre och barnen

Annons

Merresurser  till skolan i Fagersta, utlovas. Bilden: Brinellskolan.

Fagersta är en kommun i tillväxt. I budgeten för 2017 som fullmäktige nu beslutar om så tillförs därför verksamheterna rejäla medel för att kunna behålla och utveckla den service som både kan och ska förväntas av kommunen. Genom att fokusera på kommunens kärnverksamhet så ser vi en förstärkning av vår välfärd och det ger en stark utgångspunkt för Fagerstas fortsatta tillväxt och Fagersta som kommun att leva i.

Utifrån det beslut som kommunfullmäktige tog för ett år sedan så får Socialnämnden drygt 22 miljoner kronor mer i 2017 års budget, bland annat med höjd för fler platser inom äldreomsorgen. Utöver det sker dessutom en successiv avsättning för borttagande av delade turer, liksom en förstärkning av insatserna för personer långt utanför arbetsmarknaden.

Utbildnings- och fritidsnämnden får 17 miljoner kronor mer varav 5 miljoner är särskilt avsatta för en fortsatt minskning av barngrupperna i förskolan. Dessutom inrymmer budgeten exempelvis också tillskott av resurser för pedagogisk personal, en särskild förstärkning med 5 miljoner kronor av skolornas verksamhet med anledning av ett ökat elevantal, liksom medel för utökat öppethållande av konstgräsplanen vid Fagerliden.

Det handlar till stor del om att optimera användandet av skattemedel så att vi får ut största möjliga nytta för kommunens invånare ur ett brett perspektiv.Till allra största del så krävs en långsiktig plan och vi har i budgeten lagt en investeringsplan för de sju nästkommande åren, som också ligger i linje med den vision vi nu tar fram för Fagersta. Utbyggnad av verksamheten inom såväl skolan som förskolan, fler platser inom äldreomsorgen och ett nytt äldreboende liksom en ökad kapacitet genom ett nytt produktionskök är viktiga satsningar det närmaste året.

Vi behöver också bygga bostäder och ordna ett större utbud av boendeformer och vi kommer att fortsätta arbeta för att få fler företag att förlägga sina verksamheter här liksom satsningar på att stimulera nyföretagandet i kommunen. Vi kommer inom kort anta den fördjupning som gjorts av översiktsplanen vilket medför en rad olika förbättringsåtgärder i kommunen.

I investeringsbudgeten finns i princip allt detta nu inrutat och vi ser även framför oss att ha ett centralt beläget aktivitetscenter färdigbyggt inom några år, liksom en hel del förslag som kommit in genom vår medborgardialog.

Det händer med andra ord en hel del. När Fagerstas befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden. Det är rejäla och välbehövliga satsningar vi har framför oss även om vi har fortsatt stora utmaningar för kommunen längs vägen, vilka vi gärna tar oss an. Vi ser optimistiskt på utvecklingen och framtidens Fagersta bygger vi tillsammans!

Marino Wallsten (S), kommunalråd

Jan Johansson (M), gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons