Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt offras för en politisk fjäder i hatten

Kommunfullmäktige i Norberg har sagt ja till en storskalig vindkraftpark i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande, Åsa Eriksson (s), säger att hon inte ser något som helst skäl till att säga nej och att ansökan både är komplett och felfri. Hjälp, säger jag.

Annons
Vindkraft. Bullermätningarna som redovisats är inte relevanta eftersom de gäller mindre verk, påpekar skribenten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vi är flera som redogjort för vad det kommer att innebära för oss boende i området om vindkraftparken blir verklighet. Att vår livskvalitet påverkas negativt på flera olika plan struntar Norbergs beslutsfattare totalt i. På kommunfullmäktigemötet när detta beslutades fick vi även höra att ”det är farligt att leva, vi ska ju ändå dö” och att gnisslet från en linbana kan jämföras med farorna med det lågfrekventa ljud som uppstår kring ett vindkraftverk. Man häpnar.

Om bolaget som driver vindkraftparken hamnar på obestånd måste tillräckliga resurser finnas avsatta för nedmontering, skrotning och återställande av marken. Jag anser att den kalkyl och den säkerhet som presenteras i VKS ansökan är både otillräcklig och vilseledande.

Vindpark Målarberget i Norberg AB drivs som ett eget aktiebolag. Jag antar att bolaget finansierar de cirka 1,1 miljarder kr som krävs för bygget med lån från till exempel det tyska moderbolaget WKN, eller annan finansiär. Överskottet från elproduktionen täcker rimligen räntorna på lånen och finansieringsupplägget. Tillgångarna kommer att bestå av vindsnurror, inte kontanter, och på andra sidan balansräkningen lär finnas skulder. Säkerheten beskrivs som ”avsättning” i ansökan.

Riskerna vid en eventuell konkurs skulle vara av en betydande omfattning för både miljö, naturvärden och ekonomin för den som får plocka ner vindkraftverken. Vem blir det som får stå för notan vid en konkurs, markägaren eller kanske rent av kommunen? Hur garanteras tillgången till pengarna, ”avsättningen”? I händelse av konkurs förefaller säkerheten som ytterst osäker. Förmodligen kommer den inte närmre specificerade avsättningen att prioriteras efter till exempel Skatteverket och långivare. Varför är inte återställande av mark, byggplatser och infrastruktur en post i den bilagda kalkylen?

Bullermätningarna i ansökan är inte relevanta då de är gjorda med hänsyn tagen till mindre verk än de som bolaget planerar att sätta upp. Riskerna med det lågfrekventa ljudet, som både läkare och forskare varnar för, ignoreras.

Vindkraftverk dödar fåglar och fladdermöss. Enligt Naturvårdsverket dödar ett vindkraftverk i genomsnitt 9-10 fladdermöss per år. En fladdermus äter upp till 7000 myggor per dygn. 39 vindkraftverk, 200 meter höga, i ett stort skogsområde med gott om våtmarker kommer sannolikt att ha en betydande inverkan på antalet myggor i området. Problemen i bland annat Österfärnebo känner vi ju till.

Kommunerna i Sverige har fått möjlighet att använda det kommunala vetot i vindkraftsfrågor eftersom det förutsätts att de ska beakta och värna om de värden och tillgångar som finns i kommunen. Även kommuninvånarna. I Norberg offrar man allt för en politisk fjäder i hatten.

Min man är den 15:e generationen i sin släkt som bor i Olsbenning, våra barn den 16:e. Vi vill att våra barn ska ha en framtid här. Därför kommer vi, och vi är inte ensamma, att kämpa mot Vindpark Målarberget till sista instans om så krävs. VKS kan få vänta med att korka upp champagnen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons