Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreslagen storregion blir alldeles för stor

Den 9 mars redovisade indelningskommittén sitt förslag på vilka landsting och regioner som ska gå ihop och bilda en större region. Förslaget innebär en sammanslagning av sex län i Mellansverige. Vi är starkt kritiska till förslaget.

Annons
Trafik. Kollektivtrafiken är en viktigare utgångspunkt än sjukvård när Sverige indelas i regioner, enligt företrädare för sex partier i Landstinget Västmanland. Bilden: Fagersta norra station.Foto: Björn Westin/arkiv

I Västmanland har vi en bred politisk enighet kring att en storregion där Västmanland ingår ska bestå av färre län än det indelningskommittén föreslår. Detta grundar vi på flera faktorer:

Regeringen önskar enklare kommunikation och samverkan med regionerna, och vill därför ha så få regioner som möjligt. Men i regionerna måste vi dagligen samverka med alla kommuner i regionen. Ju fler kommuner som ingår i storregionen, desto större är risken att samverkan med i synnerhet små kommuner brister. Kommunerna måste också kunna samverka med varandra.

Indelningskommitténs förslag med en region bestående av Västmanland, Sörmland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Örebro omfattar 64 kommuner. Det är för stort och försvårar samverkan kommuner emellan och mellan region och kommuner. Det vi kan vinna i samverkan nationellt, riskerar vi förlora mångfalt i samverkan lokalt.

Regionutveckling och kollektivtrafik är viktigare som utgångspunkt än sjukvård. Regional utveckling är särskilt viktigt om regionerna övertar mer ansvar för samhällsplanering från länsstyrelsen.

Vi har påbörjat en fördelning av mer avancerad vård i sjukvårdsregionerna genom nationell nivåstrukturering. Det behövs inte en storregion för att fortsätta med det. Vi anser inte att ett enskilt sjukhus rädsla för att förlora patienten (läs intäkter) kan ligga till grund för indelningen.

Vid bildandet av en större region anser vi att ledorden vara samhörighet och samsyn mellan de samverkande parterna beträffande arbetsmarknad, näringslivsutveckling, utbildning och infrastruktur. Det anser vi inte är uppfyllt med indelningskommitténs förslag.

För oss är den demokratiska aspekten i regionbildning viktig. Det är viktigt att regionutveckling blir underställt en demokratiskt vald församling. Ju större storregion, desto längre blir avståndet mellan invånare och politiker. Således finns det ett demokratiskt problem med för stora regioner.

Regeringens arbete med att skapa större regioner i Sverige är viktigt. Vi anser dock att det aktuella förslaget hamnar fel. Det blir för stort, det skadar demokratin och försvårar samverkan mellan region och kommuner. Vi anser att indelningskommittén bör återkomma med att nytt förslag med inriktningen att antalet storregioner ska vara 8-10 stycken, där utgångspunkten i högre grad är regional utveckling än specialiserad sjukvård. Detta är också helt i linje med kommitténs direktiv.

Tomas Högström (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons