Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge de småskaliga jordbruken en bättre chans

Livsmedelsindustrin är en sektor med stor potential som fortsätter att växa.

Annons
VeteFält. Småskalig livsmedelsproduktion bör utvecklas, anser Åsa Coenraads, riksdagsledamot från Västerås. Foto Fredrik Sandberg/TT$RETURN$$RETURN$

Replik till Anders Wetterholm (15/12). En vital och levande landsbygd är en förutsättning för tillväxt, nya arbetstillfällen och ökad svensk konkurrenskraft. Alliansregeringen genomförde en reform inom landsbygdsprogrammet på 32,4 miljarder kronor som är en direkt fortsättning på det tidigare programmet mellan 2007-2013 som omfattade 35 miljarder kronor och till hälften var finansierat via EU-stöd.

Vi ser möjligheter för landsbygden att växa och utvecklas. Livsmedelsindustrin är en sektor med stor potential som fortsätter att växa. Tillsammans med de gröna näringarna håller den vår landsbygd levande genom att skapa jobb och tillväxt. Jag har inom miljö- och jordbruksutskottet arbetat med livsmedelspolitik under en hel mandatperiod och en fortsatt god livsmedelsproduktion handlar först och främst om att skapa förutsättningar för människor att försörja sig på sin näring.

Svenskt jordbruk ger bra livsmedel. Precis som ekologisk mat har närproducerad mat mervärde för många konsumenter och efterfrågan är stor. Vi vill utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen vilket ger möjlighet för företagen inom jordbruks- och livsmedelssektorn att växa. Vi arbetar också för att tullar och hinder ska tas bort så att svensk mat kan säljas över hela världen, på så sätt ökar även den svenska självförsörjningen vid en krissituation.

Alliansens satsning på Matlandet Sverige bidrar exempelvis till att nya företag och innovationer kan uppstå via att man knyter ihop matupplevelser med turism. 125 miljoner kronor avsattes för projekt inom primärproduktion och förädling. Livsmedelsindustrin är i dag Sveriges fjärde största arbetsgivare och genom Matlandet Sverige beräknas exempelvis så mycket som 10 000 nya arbetstillfällen på landsbygden på sikt kunna växa fram. Sverige ska inte konkurrera med pris, försämrade villkor eller dålig djurhållning utan med fokus på kvalitet. Moderaterna kommer att arbeta vidare för att stärka konkurrenskraften för jord- och skogsbruket, göra det mer lönsamt att vara företagare även utanför storstäderna och utöka servicen till människor boende på landsbygden.

Genom satsningen på landsbygdsprogrammet förbättras också förutsättningarna avsevärt för människor att leva och arbeta på landsbygden.

Åsa Coenraads (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons