Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Flytta makt från staten till nya större regioner

Flyttas besluten närmare eller längre bort vid bildande av större regioner?

Annons
Förslag. Nya Svealands län?

En fråga som diskuterats flitigt efter att den så kallade Indelningskommittén presenterade sitt förslag före sommaren. Ett förslag som placerar Västmanland i ett nytt större län tillsammans med Sörmland, Örebro, Dalarna, Uppsala och Gävleborg – kallat Svealands län, även benämnt Region Svealand.

Från Västmanlands sida har vi också under lång tid, över partigränserna, drivit frågan om regionalisering i vårt område. Vi har dock verkat för en betydligt mindre region än den nu föreslagna. En snabb omvärldsanalys ger dock bilden att den mindre regionen finns inget gehör för att bilda. Centerpartiet ser därför inte den gamla fastslagna vägen som aktuell. Men vi står kvar i vår uppfattning att en regionalisering behövs för att göra hela Sverige och Västmanland starkare och få en bättre balans mellan landets olika delar.

Centerpartiet ser dock inte att regionbildningen i sig själv kommer leda till något bättre, utan förslaget behöver innehålla mer än nya kartgränser. Vi är mer intresserade av innehållet i reformen och att makt, resurser och befogenheter flyttas från staten till folkvalda i regionen som bättre kan skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och leverans av välfärd.

Därför är det för Centerpartiet viktigt att en kommande regionbildning också ger regionerna ett ökat ansvar över arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, forskning och utveckling samt över EU:s strukturfondsprogram. Även statens roll på den regionala nivån behöver bli tydligare för att de nya regionerna ska kunna erbjuda likvärdig service i hela landet. Där är bland annat en statlig indelning som motsvarar den nya länsindelningen ett krav.

Vi menar också att en förflyttning av makt från stat till region och kommun bör ge en större möjlighet att erbjuda individen ökad valfrihet speciellt vad gäller hälso- och sjukvård.

Men då krävs att den regionreform som nu ligger på bordet också innehåller en förflyttning av makt från staten till regionerna. Får vi frågor kring arbetsmarknad, kompetensförsörjning, infrastruktur, forskning, utveckling och EU-program att hamna i våra direktvalda församlingar på regional nivå – ja, då har vi lyckats att flytta makt närmare dem de berör och då ställer sig Centerpartiet i Landstinget Västmanland också positiva till bildandet av Region Svealand.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons