Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Skinnskatteberg och Norberg borde lära av Västerås!

Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete placerar Västmanland på plats 10 bland Sveriges 21 län, när kommunernas sammanlagda resultat jämförs.

Annons
Föredöme. På Piltorpsskolan i Västerås kan eleverna se hur mycket el som solcellerna på taket producerar. Foto: Per G Norén/arkiv

Vi vill uppmana övriga kommuner i länet att lära av Västerås, årets bästa miljökommun inte bara i Västmanland utan även bland landets samtliga 290 kommuner. Surahammars kommun står för länets svagaste placering med plats 265 i landet.

Vi har delat ut utmärkelsen Sveriges bästa miljökommun de senaste åtta åren. Många kommuner arbetar strategiskt och driver det svenska miljöarbetet framåt, exempelvis har certifieringen och diplomeringen av miljöledningssystem ökat med 170 procent på ett år. Fyra av tio svarande kommuner har tuffare krav på utsläppsminskningar av växthusgaser än den parlamentariska miljömålsberedningens förslag. Andelen kommuner som infört en köttfri dag i sina matserveringar har ökat med 80 procent på två år och de som samlar in matavfall från minst hälften av hushållen har ökat med nära 50 procent på fyra år.

En majoritet av Sveriges kommuner avsätter egna medel för att bevara den biologiska mångfalden. Den andelen kan och bör bli ännu större; det behöver inte vara kostsamt att göra stora insatser. Exempelvis har forskning visat att skötsel av kraftledningsgator kan öka förekomsten av hotade fjärilsarter minst lika effektivt som dyrare åtgärder.

Till de många utmaningar som kvarstår hör att bara var femte kommun en politiskt antagen plan för att minska eller fasa ut användningen av farliga kemikalier. En lika liten andel av kommunerna har, eller säger sig ha, tydliga direktiv som utesluter finansiella investeringar i verksamheter med stor klimatpåverkan.

Vi gör med vår rankning inga anspråk på att vara heltäckande, men de många ingående parametrarna ger sammantaget en god bild av kommunernas ambitioner och aktiviteter på miljöområdet. Rankningen baseras bland annat på en enkät med tjugo frågor, där vi bland annat frågar om kommunen har en miljöplan som knyter an till de nationella miljömålen.

Vi går även in på detaljnivå, exempelvis om det finns ett politiskt antaget mål och en handlingsplan för att öka andelen solvärme eller solel i kommunens fastigheter. Enkäten kompletteras med fakta och statistik från bland annat Sveriges kommuner och landsting, Ekomatcentrum, Boverket och Vattenmyndigheterna.

Hela 245 av 290 kommuner besvarade enkäten. Merparten av kommunerna på plats 250 eller sämre i rankningen har valt att avstå från att svara, trots påminnelser.

Inför nästa års miljörankning uppmanar vi kommunerna i Västmanland att låta sig sporras av Västerås, Sveriges bästa miljökommun 2016. Vi vill också uppmuntra lokal och regional media att använda vår rankning som underlag för granskning. Omställningen till ett miljösmart samhälle sker lokalt, därför behövs blåslampor i hela landet!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons