Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Tuffa utmaningar för skolan

I dag träffas vi i Norberg med andra skolföreträdare från länet. Det är ett arbetsmöte, inriktat på konkreta resultat.

Annons

Under de senaste åren har regeringen gjort viktiga investeringar i skolan. Vi har bidragit med ekonomiska medel så att skolhuvudmännen fått möjlighet att anställa fler, framför allt i de tidiga åren. I en situation med brist på legitimerade och behöriga lärare har skolans personaltäthet, bl.a. med fler pedagoger, ändå kunnat öka. Vi har genomfört särskilda insatser för att höja lärares löner och det har inte examinerats så många lärare sedan början på 1980-talet. Generellt över landet minskar barngrupperna nu i förskola och fritidshem. Vi bygger också upp ett stort utvecklingsprogram för elevhälsa och specialpedagogik, bl.a. för att få fler speciallärare och tillgång till fler specialpedagogiska verktyg hos varje lärare.

Här i Norberg har kommunen de senaste två åren tagit emot ca 150 nyanlända barn och elever i vår verksamhet. Det är en utmaning att hitta lokaler samt utbildad personal för att på bästa sätt kunna ta emot de barnen och eleverna och samtidigt skapa en bra förskola och skola för alla våra barn i Norberg. Vi arbetar med tidigt stöd och specialpedagogik redan i förskolan, fler fritidspedagoger, läxhjälp från åk 1 till åk 9, lovskola, noga uppföljning av elevernas utveckling, prioriterar arbetet mot kränkande behandling och vill anställa en ny kurator för arbetet med ungas hälsa. Norbergs förskolor och skolor har antagit en vision Det hänger på mig och jag kan göra något åt det. Vi lämnar ingen elev utan det stöd och hjälp han/hon behöver. Norbergs kommun har många utmaningar framför sig men det finns ett gott samarbete mellan politik, förvaltning och skola och det kommer att ge goda resultat.

Man kan inte beställa bra skolresultat. De kommer bara genom hårt arbete. Vår gemensamma uppgift är att bygga de bästa förutsättningarna för det arbetet. Det sker inte över en natt, men varje steg vi tar kan betyda mycket för en enskild elev.

Nyligen kom ny nationell statistik över niornas behörighet till gymnasiet. Om vi bortser från den grupp nyanlända elever som fått mycket kort tid i svensk skola, går resultaten åt rätt håll och en större andel når kunskapskraven och behörighet till gymnasiet. Det här är inget någon regering kan ta åt sig äran för, det är en arbetsseger för lärare, rektorer och elever. Men fortfarande är det allt för många elever som lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Därför måste vårt hårda arbete fortsätta. Alla elever har rätt till en utbildning som ger var och en möjlighet att nå sin fulla potential. Eleven som är nyanländ ska få en bra start. Ingen ska utsättas för mobbning, alla ska kunna fokusera på skolarbetet när de är i skolan. Behöver man extra stöd ska man få det i tid, oavsett om man fått en diagnos eller inte. Vi är inte där i dag. Och det kostar, mänskligt och samhällsekonomiskt. Därför är det vår uppgift att tillsammans arbeta för att få en skola som lever upp till allt detta.

Vi ska arbeta hårt, precis som rektorer, lärare och elever. På mötet i dag träffas politiker från olika partier, representanter för stat och kommun, företrädare som ibland möts i det offentliga samtalet och som ofta har olika perspektiv och åsikter. Men just i dag handlar det om vårt gemensamma arbete och om vad vi kan göra för att bygga en ännu bättre skola för alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons