Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Undvik tvära kast i säkerhetspolitiken

Vi lever i en, på flera sätt, motsägelsefull värld. Samtidigt som andelen barn som svälter och de väpnade konflikterna blir färre ökar oron på andra håll.

Annons
Inget för Sverige. Natos huvudkvarter i Bryssel – den svenska flaggan ska inte hissas där enligt regeringen. Den militära alliansfriheten tjänar oss väl, skriver Åsa Eriksson, vikarierande riksdagsledamot från Norberg.Foto: Geert Vanden Wijngaert/TT

Det säkerhetspolitiska läget i världen har försämrats de senaste åren och terrorhotet är påtagligt. Ryssland och Nato betecknar åter varandra som potentiella fiender. Den ökade spänningen i vårt närområde medför risk att Sverige kan bli indraget i konfrontationer. Detsamma gäller för Finland och de baltiska staterna.

I ett läge där osäkerheten om utvecklingen i världen ökar är det viktigt att Sveriges hållning är stabil och trygg. Vår alliansfrihet gagnar inte bara Sverige, den bidrar också till stabilitet i hela regionen.

Jag välkomnar ambassadör Krister Bringéus rapport som överlämnades till regeringen i går. Rapporten redogör för våra bilaterala, regionala och multilaterala samarbeten på det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Svensk säkerhetspolitisk linje är välkänd och ligger fast. Den vilar på tre ben: militär alliansfrihet, stärkt försvarsförmåga, och breda samarbeten. Breda samarbeten betyder för oss socialdemokrater både samarbete med Nato-länder men även det viktiga samarbetet med länder som står utanför. Att samarbeta åt flera olika håll gör oss starkare men bidrar också till en minskad polarisering i världspolitiken. Det är värdefullt i en tid då omvärldsläget är oroligt.

Vi måste alltid verka för avspänning och för att hot inte ska uppstå. För att göra det använder vi säkerhetspolitiska instrument som diplomati, medling och förtroendeskapande åtgärder.

Vår säkerhetspolitiska linje är att vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Utredningen belyser en rad samarbeten, både bilaterala, regionala och multilaterala bland annat EU, OSSE, FN och vårt partnerskap med Nato. Det ingår i vårt kontinuerliga arbete att utveckla och stärka den gemensamma säkerheten både i närområdet, på europeisk nivå och globalt.

När utredningen beställdes som ett led i den försvarspolitiska uppgörelsen var ett av syftena att tydliggöra ett brett förhållningssätt till säkerhet och bidra till ett fördjupat samtal om dessa frågor i Sverige. Det är viktigt och vi socialdemokrater välkomnar det ökade intresse för våra säkerhetspolitiska utmaningar och överväganden som rapporten kan inspirera till.

Utredningen har inte haft i uppgift att utvärdera den militära alliansfriheten. Svensk säkerhetspolitiska linje är välkänd och regeringen är tydlig med att den ligger fast. Det gör mig stolt och trygg. Den militära alliansfriheten tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en bred och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik, i kombination med fördjupade försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten och en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Säkerhetspolitiken bör vara långsiktig, stabil och värnad från tvära kast. Vi socialdemokrater vill samarbeta brett och bidra till stabilitet och ökad fredlighet, inte öka polariseringen.

Åsa Eriksson (S) riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons