Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landsbor vill ha ljus

Annons

Svar till Bo Holmblad (6/5).

Allianspartierna i Fagersta skrev hösten 2010 en motion om vägar, gatubelysningar och trafikplan i kommunen. Monika Andersson, C, och Jan Johansson, M, var också ute i Åvestbo och diskuterade med de boende om övertagande av vägar och belysning.

Våra yrkanden var att Fagersta kommun undersöker och vid behov reviderar trafikplanen och ger NVK i uppdrag att återkomma med följande uppgifter:

n Vilka gator och vägar ska bli enskilda?

n Var går gränsen mellan stad och landsbygd?

n Var ska det finnas belysning och inte?

n Vilka skolor passerar de så kallade skolbussarna?

n Ekonomisk analys av vägar och gatubelysning. Hur mycket sparar kommunen ekonomiskt?

NVK:s yttrande var uppe i kommunstyrelsen (4/5) och kommer också till fullmäktige.

NVK skriver att kommunen har lagstadgad skyldighet att svara för väghållningen av gator där kommunen i detaljplan beslutat om kommunalt huvudmannaskap, i princip Fagersta tätort och kommunens exploateringsområde i Hedkärra och att i väghållningen ingår att svara för gatubelysning efter behov enligt kommunens eget bedömande.

”Vägbelysning är i första hand en trafiksäkerhetsfråga och därigenom ett ansvar för väghållaren. Trivselfrågor kan dock innebära att vägbelysning önskas utan att det behöver vara en trafiksäkerhetsfråga”.

”De av kommunen frivilligt skötta belysningsanläggningarna med 115 belysningspunkter längs statliga vägar och 237 belysningspunkter längs enskilda vägar kostar knappt 200 000 kronor i elkostnad.” ”Anläggningarna är i dag i många områden i dåligt skick. Grovt räknat skulle ett normalt underhåll kosta cirka 150 000 per år”.

Förbudet mot kvicksilverlampor från 2015 innebär enligt NVK en kostnad på 1,8 miljoner kronor för armaturbyten för belysningsanläggningar utanför stadsplanerat område.

Ja, nu har vi fått svar på vår motion och man kan ju tycka att 350 000 kronor per år för belysningen inte är så mycket pengar – och vi tycker nog att belysningen utanför stadsplanen inte är någon trivselfråga utan även där en trafiksäkerhetsfråga.

Även de som bor utanför tätorten vill ju ha lite ljus i tillvaron med tanke på framför allt våra barn som känner sig säkrare med belysningen tänd under den mörka årstiden. Sen kan man ju fundera på om inte vägen mellan

Köpingsvägen och 66:an är en genomfartsväg eftersom den används i stor utsträckning av både vanliga trafikanter och tung trafik.

Kristina Hellman, Folkpartiet liberalerna

Nils-Rune Lundén, Kristdemokraterna Monika Andersson, Centerpartiet, Fagersta

Jan Johansson, nya Moderaterna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons