Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Märkligt av revisorer i Skinnskatteberg

När ordförande i revisionen i Skinnskattebergs kommun, Henry Bäck, skickar en insändare till Fagersta-Posten (8 maj) om domstolstrots, maktmissbruk etc måste man med omsorg och med största allvar ta del av det man läser.

Annons
Kritiseras. Kommunrevisionens ordförande Henry Bäck (V) kritiserade Skinnskattebergs kommunalråd Carina Sándor (L) i ett inlägg men får nu mothugg av L-politikern Vanja Leneklint.Foto: Robin Högberg/arkiv

När man sedan läst insändaren och dessutom via offentliga handlingar tagit del av vad som hänt, häpnar man över en stor del av innehållet och ifrågasätter insändarens egentliga avsikter. Sant är, att Carina Sándor sex månader förra året fick felaktiga arvoden utbetalade, tre gånger för mycket och tre gånger för lite. Carina påtalade felaktig utbetalning redan vid första tillfället och alla felaktigheter har rättats till och Carina har betalat tillbaka den summa hon fått för mycket. Övriga månader betalades rätt arvoden ut.

Allt detta framgår glasklart i den utredning som PwC, ett revisionsföretag, gjorde på kommunens uppdrag efter att Lena Lovén, Socialdemokraternas gruppledare initierat detta. Har de tre revisorer, som lägger hela ansvaret på Carina Sándor inte läst denna utredning? Den kostade kommunen närmare 40 000 kronor.

Än värre är, att frågan om god revisionssed inte tillämpats. I en vägledande skrift från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kan man läsa följande ”I en situation där revisorerna riktar anmärkning och/eller avstyrker ansvarsfrihet, kommunicerar revisorerna sina iakttagelser och synpunkter med berörd styrelse eller nämnd eller enskild ledamot, så att de ges möjlighet att vidta åtgärder och ge sina synpunkter. Ingen styrelse eller nämnd eller ledamot, ska bli föremål för en anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet utan att revisorerna i förväg kommunicerat sina iakttagelser och bedömningar”.

Av kommunens fem revisorer har en revisor tagit kontakt med Carina Sándor och gjort en annan bedömning än Henry Bäck, som tycker att både kommunalrådet och övriga ledamöter i kommunstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Två kvarvarande revisorer anser att en anmärkning bör riktas endast mot kommunalrådet. Den femte revisorn har slutat.

Revisorernas bedömningar ska i alla ärenden vara väl underbyggda, sakliga och opartiska. Stämmer detta med Henry Bäcks insändare? Det är sedan länge väl känt av många, att Henry Bäck sedan sex – sju år tillbaka på sin personliga blogg bedriver en svartmålning av Carina Sándor, där han ideligen framhåller, att hon snarast bör avgå. Det känns absurt att kommunen ska ha en revisor som får, kan och vill ägna sig åt dylika ting.

Det känns dessutom mycket märkligt att ytterligare två revisorer instämmer i hans påståenden utan att de själva tagit kontakt med Carina.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons