Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mötesplats för många

Annons

Med anledning av flera insändare om den planerade lekparken i Norberg.

Att leda är att lyckas genom andra. Den devisen gäller inom många områden, inte minst inom politiken. Demokrati innebär en möjlighet för oss alla att vara med och påverka, men det innebär också en skyldighet att ta ansvar för allt det som vi förfogar över tillsammans.

Det vilar ett stort ansvar på mig, som kommunstyrelsens ordförande och den enda heltidsarvoderade politikern i Norbergs kommun, att vara en god ledare.

Det förutsätter lyhördhet för åsikter och förslag samtidigt som jag måste hålla ett stadigt tag om taktpinnen och se till att alla delar av kommunen strävar mot de mål som politiken har slagit fast.

De politiker som fått folkets förtroende pekar ut vad som ska uppnås med de medel vi har att förfoga över, tjänstemännen beslutar om hur det ska göras och verkställer besluten. Den rollfördelningen anser jag är viktig.

Vi politiker är medborgarnas företrädare och vi försöker hela tiden lyssna på de synpunkter som finns. En åsikt, som har framkommit i de medborgarenkäter kommunen regelbundet genomför, är att Norberg saknar bra lekparker. Det vill vi ändra på.

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har kommit med ett förslag om att samla de årliga anslagen för lekplatser till ett ställe och anlägga en ny lekplats i centrala Norberg.

De politiska partierna och kommunstyrelsens utskott ombads att svara på var den nya lekplatsen bör ligga. Valet föll på platsen vid ån.

Det är ett vackert område som nyttjas av många och som vi tror kan bidra till att människor i olika åldrar kan umgås tillsammans. Norbergs kommun har inte beslutat om några extra pengar för lekplatsen och den är, rent formellt, en fråga för NVK:s politiska direktion att hantera.

Debatten om lekparken har varit intensiv i lokalmedia och det är jättekul att så många medborgare engagerar sig.

Vad föräldrar till barn i lekplatsålder tycker har jag inte sett men de som värnar om änderna har i alla fall höjt sin röst på ett framgångsrikt sätt.

Jag hoppas att många norbergare använder sina demokratiska möjligheter och framför sina åsikter på det öppna möte om lekparken som NVK arrangerar den 21 februari.

Kommunstyrelsens ordförande, Norberg

Åsa Eriksson, S

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons