Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nödvändigt höja hyran

Annons

L-E Jernström, Norberg, ondgör sig (28/5) över att Norra Västmanlands kommunalteknikförbund trots stora vinster under

flera år kräver hyreshöjningar,

i vissa fall 4,7 procent och undrar varför en del av överskottet avsatts i fonder – vilka och varför.

Vatten och avlopp samt renhållning är lagreglerade avgiftsfinansierade verksamheter som ska särredovisas. Över- och underskott ska fonderas i resultatutjämnings- och investeringsfonder och komma kunderna till del respektive uttaxeras. Några andra fonder finns inte.

NVK fördelar gemensamma kostnader och har en avgränsad redovisning för respektive medlemskommun samt reglerar vid årets slut över- och underskott mot respektive kommun.

En av förutsättningarna för NVK:s verksamhet är att respektive kommun ska betala för de tjänster NVK utför åt den egna kommunen. Det är därför fel att jämföra NVK:s totala resultat med verksamheten i en av medlemskommunerna.

När det gäller bostadsverksamheten är en av målsättningarna att intäkter och kostnader långsiktigt är i balans. Under de sju år NVK ansvarat för verksamheten har den totalt gett underskott på 4,2 miljoner kronor.

Positivt i sammanhanget är dock att det planerade underhållet kunnat öka från 3 miljoner kronor per år i genomsnitt de två första åren till 5 miljoner i genomsnitt de fem senaste åren.

Enligt NVK:s uppfattning, vilken också styrks av gjord kundenkät, måste underhållet lyftas ytterligare. Vidare har Norberg länets högsta taxebundna kostnader. Det är därför ofrånkomligt att hyrorna i allmännyttan i Norberg, som är länets näst lägsta, måste höjas.

Förbundschef NVK

Harold Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons