Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så byggs fler bostäder i Västmanland

Annons

Det byggs mer än på 43 år. Boverkets prognos för 2017 visar att drygt 72 000 lägenheter kommer att påbörjas under 2017. Så många bostäder har inte börjat byggas sedan 1974. Men byggtakten är inte tillräcklig för att komma till rätta med bostadsbristen. På uppdrag av Sveriges Byggindustrier har Demoskop intervjuat 4 181 kommunpolitiker om bristen på bostäder och hinder för bostadsbyggande. Hela 92 procent anser att behovet att bygga nya bostäder i deras kommun är mycket stort eller stort.

Västmanland är dessvärre inget undantag. Av kommunerna i regionen bedöms många ha ett underskott på bostäder om tre år. Dit hör Västerås, men också Surahammar, Sala, Kungsör, Hallstahammar, Norberg, Fagersta, Köping och Arboga. Läget ser något ljusare ut i Skinnskatteberg, där är prognosen att det kommer råda balans i bostadsbeståndet. Detta enligt Boverkets senaste statistik.

Bostadsbristen är alltså inte bara ett storstadsfenomen. Många medelstora städer och mindre kommuner söker med ljus och lykta för att ordna tak över huvudet åt nyanlända med svag förankring på arbetsmarknaden. När politiker på dessa orter tillfrågas om hinder för mer byggande är det framförallt tre svar som återkommer.

För det första: Hushållens betalningsförmåga för hyresrätter och en bristande möjlighet att ordna finansiering.

För det andra: Regelkrångel i form av överklaganden av detaljplaner som drar ut på tiden och försenar byggprocesser.

För det tredje: Strandskyddsregler som möjliggör ett förbud av byggande på upptill 300 meter inåt land.

Västmanland sticker ut som en av regionerna där kommunpolitikerna ser hushållens möjlighet att ordna med finansiering som ett stort hinder för bostadsbyggande. Medelvärdet på ett index från ett till fem är 3,4, vilket är något över snittet på 3,1. När det kommer till partipolitisk tillhörighet är framförallt moderater och centerpartister oroade för regelkrångel och strandskyddsregler. Samtidigt ser rödgröna kommunpolitiker hushållens bristande möjlighet att ordna finansiering som ett större hinder för nybyggnation än sina borgerliga kollegor.

Enligt Boverket har 255 av 290 kommuner ett underskott på bostäder. Om målet på 710 000 nya bostäder fram till 2025 ska vara realistiskt krävs en bostadspolitik som utformas betydligt mer efter kommunpolitikernas önskemål.

Därför måste regeringen lyssna på sina rödgröna kollegors oro över hushållens finansieringsförmåga och lägga ner planerna på ett eventuellt skuldkvotstak. Tillämpningen av befintliga byggregler behöver också bli mer enhetlig över landet och inom kommuner och länsstyrelser. Därtill krävs fler undantag från strandskyddsregler för att på så sätt underlätta attraktiv nybyggnation och skapa ökad rörlighet på lokala bostadsmarknader.

Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons