Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska invandrare tas emot på ett bättre sätt

Bristen på genomtänkt etableringspolitik har lett till segregation och polarisering, och en ökad oro hos många.

Annons
Bygge. Socialdemokraterna utlovar fler små och billiga hyresrätter.Foto: TT

Vi är medvetna om den oron och vi förstår den. Det som behövs nu är ordning och reda i etableringspolitiken och konkreta åtgärder inom de viktigaste politikområdena: utbildning, arbete och bostäder. Målet är att nyanlända ska komma i arbete eller studier inom två år. Här är en del av våra förslag:

1. Bostäder och ett hållbart mottagande i hela landet.

w Förändrat regelverk för mottagande där alla kommuner tar ansvar utifrån sina förutsättningar. Det krävs både för att nyanlända ska kunna bosätta sig där förutsättningarna att etablera sig på arbetsmarknaden är goda, och för att kommunerna ska ges rimliga planeringsförutsättningar för att klara sina åtaganden.

w 250 000 nya bostäder till 2020. Vägen dit går genom regelförenklingar och ekonomiskt stöd för att bygga fler små, billiga och klimatsmarta hyresrätter. Regeringen satsar 6,7 miljarder kronor per år i ett nytt bostadspolitiskt paket.

w Bättre samarbete och större flexibilitet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.

2. Tidigare språkträning och social etablering.

w Regeringen tillför resurser till ideella organisationer som vill stödja asylsökande och bidra till en snabbare etablering genom exempelvis mentorskapsprojekt och sociala aktiviteter såsom idrott.

w Kompetensutveckling och insatser för att rekrytera fler SFI-lärare.

w Studieförbunden får medel för att asylsökande och nyanlända som bor kvar på anläggningsboende ska kunna läsa svenska och andra kurser som ökar kunskapen om det svenska samhället.

w Tidiga insatser redan på anläggningsboenden; utbildning i svenska för invandrare och förberedelser för arbetsmarknaden genom anpassad information och tidig kompetenskartläggning.

3. Snabbare etablering på arbetsmarknaden.

w Regeringen kommer att ta initiativ till närmare samarbete med de arbetsgivare som vill underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända.

w Satsningar på validering för att korta tiden för bedömning av utbildningar och betyg.

w Nyanlända får förbättrade studiemöjligheter genom regeringens generella investeringar i den kommunala vuxenutbildningen.

w Mer resurser till kompletterande utbildningar som rustar nyanlända med högskoleutbildning för att bättre möta kraven på den svenska arbetsmarknaden.

w Snabbspår: Regeringen vill tillsammans med arbetsmarknadens parter utveckla vägar för nyanlända in i yrken där det råder brist på arbetskraft.

Utöver detta ges kommunerna ökat stöd för att kunna erbjuda nyanlända barn och ungdomar både en bra utbildning i förskolor och skolor, och det sociala stöd som krävs för att unga ska få en bra start i livet.

Om vi skapar rätt förutsättningar för nyanlända att etablera sig kan Sverige bli det land i Europa som har bäst möjligheter att möta de välfärdsutmaningar som kommer att bli följden av en åldrande befolkning.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons