Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så vårdas missbrukare

Annons

Missbruksvården är en högst prioriterad fråga i Fagersta kommun, det gällar både behandling, sysselsättning och boende. Socialförvaltningen försöker ständigt förbättra och utveckla stödet till både missbrukaren, men också dennes anhöriga.

Socialtjänstens insatser ska räcka för alla personer som behöver hjälp. Det gäller hela kedjan från förebyggande insatser, till behandling för personer med beroende, men också för dem som inte har ett fungerande boende eller som insändaren beskriver är ”berusade och nersupna”.

Sedan 2003 finns tolvstegsbehandlingen i Fagersta, en samverkan med Norberg och Skinnskatteberg. Åren 2006-2010 har 49 Fagerstabor deltagit i behandlingen, 21 av dem har fullföljt programmet. 17 av dem är nyktra och drogfria i dag.

Inte sällan avbryter personer behandlingen och återupptar missbruket, men många återkommer och går vidare i tillfrisknandet.

Även öppenvårdsmottagningen Slussen – som under 2010 besöktes av 128 Fagerstabor ifrån 13 år och uppåt (92 vuxna och 36 ungdomar), i behov av olika insatser mot sin drog/alkoholkonsumtion eller beroende – fyller en viktig funktion. Slussen samarbetar med Vuxenpsykiatrin och Mitt hjärta.

Vägen från ett missbruk är ofta komplicerad och kräver motivation och hårt arbete av den enskilde, men också många olika stödinsatser efter vägen.

Vasavägen 9 inrymmer stödboende med tolv platser. På stödboendet krävs total drogfrihet och nykterhet. Stickprov genomförs kontinuerligt och självfallet vid misstanke. Om boende är påverkad skrivs vederbörande ut från boendet omedelbart.

I huset finns även ett härbärge med fem platser, inget krav på drog eller nykterhet föreligger. Härbärget är stängt dagtid, vilket innebär att den som beviljats sovplats måste gå ut senast 08.30 och har möjlighet att komma in igen mellan 16.00 och 18.00.

Vidare finns särskild boendeplats som kan användas till individer som för tillfället kräver ytterligare resurser, till exempel har utökat vårdbehov. Det finns även fyra lägenheter med inriktning mot äldre.

Det bedrivs ingen behandling

i huset utan insatserna riktas mot ADL-träning och även

social rehabilitering. Utöver detta deltar boende i öppenvårdsbehandling eller arbetstränar för att på sikt komma i arbete.

Om kommunen inte skulle ha dessa olika boendeformer skulle antalet placeringar på dyra behandlingshem öka markant. Forskning visar att insatserna

på hemmaplan ger allra bäst resultat på såväl kort som lång sikt.

Frågor har även ställts om missbrukare utnyttjas inom verksamheter som Försörjning Arbete bedriver.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen har en arbetsstege

tagits fram i syfte att få missbrukare i arbete och egen försörjning. Initialt handlar det om att den enskilde måste visa drogfrihet och nykterhet samt delta i heltidssysselsättning via lågtröskelverksamheten.

Där erbjuds enklare fastighetsskötsel, friskvård, motiverande samtal samt gemensam lunch. Allt i syfte att den enskilde ska få återhämta sig, men även delta i social samvaro.

Efter åtta veckor beviljas arbetsmarknadsprogram under ytterligare åtta veckor. Därefter erbjuds OSA-anställning, offentligt skyddat arbete, som regleras i lag. Allt under förutsättning att den enskilde fullföljer planeringen och inte återfaller i missbruk.

Stödboendet och övriga boendeformer har bjudit in allmänheten till öppet hus för att visa upp lokaler, och informera. Dock har intresset varit mycket svagt och få har kommit.

Boendekedjan syftar till att alla på stödboendet ska gå vidare till eget boende, där även fortsatt stöd från personal ingår. Alla som har arbetsförmåga får också möjlighet att gå vidare till arbete och egen försörjning.

Hittills under 2011 har sammanlagt nio personer flyttat ut i eget boende, varav samtliga utom en har sin försörjning tryggad genom lönearbete, pension via Försäkringskassan eller ordinarie studiemedelssystem.

Avdelningschef, Individ- och familjeomsorgen

Elisabet Iveblad-Grahn, tf avdelningschef, Försörjning och Arbete, Fagersta

Sari Korpelin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons