Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ta bort gränserna mot Uppsala och Sörmland

Västmanland, Uppsala och Södermanland bör ansöka om att få bilda ett gemensamt län.

Annons
gräns. Bilda en ny region av de tre länen Västmanland, Uppsala och Västmanland, föreslår Moderaterna i Västmanland. Foto: Göran Widerberg/arkiv

Landstinget Västmanland och länets kommuner är mitt uppe i arbetet med att bilda region och att landstinget därmed övertar uppgifter och resurser från länsstyrelsen. Det finns en bred uppslutning i landstinget, i kommunerna, bland partier och förtroendevalda i länet för detta arbete. Formellt beräknas regionbildningen gälla från och med 2017.

Att Landstinget Västmanland blir en egen regionkommun är viktigt men det är bara ett första steg. Ett andra steg är att möta och påverka det som nu händer, nämligen att staten har tagit över regionprocessen med ambitionen att slå ihop flera län och landsting. Utgångspunkten för arbetet är att 21 län/landsting slås ihop till 6-9 större regioner.

Regeringen anser sig ha uppdraget och har därför tillsatt två utredningspersoner med uppgift att rita kartan hur den framtida indelningen av Sverige i större regioner ska se ut.

Västmanland måste göra sin röst hörd annars kan vi inte påverka valet av lösningar. Det gäller inte minst i det som nu ligger framför oss, bildandet av större regioner. Vilka vill vi vara ihop med och varför?

Vi har sedan tidigare en överenskommelse mellan Sörmland, Västmanland och Uppsala om att det inte ska finnas några länsgränser emellan oss. Ur ett västmanländskt perspektiv är storregionbildning mellan våra tre landsting den bästa lösningen. Vi har alla fokus mot Stockholm och delar arbetsmarknads- och kunskapsregion.

Det ger oss möjlighet att ”sluta ringen” runt Mälaren med allt vad det innebär av infrastruktur, transporter och kollektivtrafik. Dessutom blir vi tillsammans lagom stora så att den demokratiska representationen kan ha kvar sin lokala förankring.

I det här läget är det viktigt att våra tre län anmäler till utredarna och ansöker hos regeringen om att bilda ett gemensamt län. Ansökan ska vara inne under 2017. Den nya Mälarregionen skulle då kunna vara verklighet redan den 1 januari 2019.

Utredarna och civilministern har sagt att de gärna ser att några län går före i regionbildningen.

Låt oss ta vara på den möjligheten. Genom att anmäla att landstingen i Västmanland, Sörmland och Uppsala vill bilda en gemensam storregion har vi möjlighet att påverka hur den framtida storregionala indelningen blir.

Väljer vi att vänta är det är det inte våra prioriteringar och önskningar som blir gällande när den nya regionala kartan ritas upp. Vi riskerar då att hamna i en regionlösning som mer är att betrakta som en B-lösning och det är inget som gynnar Västmanland och västmanlänningarna.

Kartan kommer att ritas oavsett om vi vill eller inte. Det har utredarna gjort fullkomligt klart. Låt oss därför arbeta för bildandet av rätt storregion.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons