Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Undersök opartiskt

Annons

Våra politiker är valda för att tillse landets bästa. Centerns propaganda för vindkraften är inte förenligt med detta krav.

Eftersom vindkraften förespeglas stå i strid med kärnkraften, måste det klargöras vad nedläggning av kärnkraften kommer att innebära.

Svenska Kraftnät visar, att endast sex procent av installerad vindkraftseffekt kan tillgodoräknas. Detta innebär, att för en kall januaridag med tillhörande snål vind, fordras det femtiotusen vindkraftverk (vardera 3MW totalhöjd 200m) för att ersätta kärnkraften, samtidigt som vattenkraft och kraftvärme utnyttjas till fullo. Proportionerna måste lyftas fram.

Dagens etapp om totalt cirka 7000 vindkraftverk till 2025 innebär, förutom subventioner, även fördubblad nätavgift för konsumenter. I detta perspektiv måste pågående och framtida kostnader beaktas och minimeras. Pågående rasering av natur är heller inte önskvärd.

Vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme är klimatneutrala, ger dessutom elöverskott, vilket borgar för att åtta procent av dess elproduktion exporteras årligen, detta gäller exklusive vindkraft. Vi får betala dyrt och raserad natur, för någonting vi inte behöver.

Fjärrvärmebranschen planerar att fram till år 2020 investera 30 miljarder kronor i nya kraftvärmeanläggningar.

Elöverskottet ökar och kan bli en ännu större exportprodukt samtidigt som vi ger kontinenten hjälp med att minska kolanvändningen. Det är bättre att Svenska Kraftnät riktar fokus på utlandsöverföringarna i stället för på spridda vindkraftparker.

Inom kärnkraftsområdet pågår fortsatt modernisering, mer än 20 miljarder kronor satsas de närmaste åren och ägarna påvisar att åldersstrecket för kärnkraften kommer att flyttas till 2040-talet.

Vindkraften som har en livscykel på 20 år är uttjänad långt före någon behöver bekymra sig för kärnkraftens vara eller inte vara. Detta talar även för att livskraftig kraftvärme är att föredra före vindkraften.

Ny reaktortyp är under framtagning inom kärnkraften. Denna reaktortyp möjliggör återanvändning av dagens kärnavfall. En förhoppning är att denna fjärde generationens reaktor finns tillgänglig långt före dagens kärnkraft faller för ålderssträcket.

EU får allt större inflytande över den svenska energipolitiken och här fordras starka förhandlare för att försvara svensk energimix och prisnivå.

Den nuvarande energi-myndigheten har uppdraget att i första hand utveckla förnybar energi, framförallt vindkraften. En relativ ensidig uppgift.

Ett fristående råd bör tillsättas med ansvarsområde omfattande alla energislag med ett helhetsgrepp över Sveriges elförsörjning och utökad integration av elnäten, utifrån från de beslut som fattas inom EU.

Eftersom marginalprissättning gäller (dyrast förekommande el är prissättande) är det viktigt att klargöra om det i en integrerad europeisk elmarknad finns risk för att kontinentens höga elpriser även kan bli gällande i Sverige.

I ett sådant läge skall Nordpools spotpriser gälla inom Norden, en förhandlingsfråga.

Vi är bundna att följa EU-intentioner, men bör genomföra detta på vårt sätt, vilket tarvar starka förhandlare med stor kunskap i sakfrågor. Ge vindkraften en ”time out”, lägg politiskt spel på hyllan och finn det bästa för medborgarna.

Tord Wiklund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons