Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftverk är inget hot mot turismen

I den pågående debatten kring vindparken Målarberget vill VKS Vindkraft Sverige bidra med lite bakgrundsfakta.

Annons
Vindenergi. En vy från Karbenning badplats, fyra kilometer från det närmaste vindkraftverket. Bilden är ett beskuret fotomontage av företaget VKS.

I Sverige finns goda förutsättningar för en snabb utbyggnad av vindkraften och det finns starka skäl att tillvarata den möjligheten. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen. Om vindkraftparken på Målarberget byggs så stärker det kommunernas miljöarbete och under byggtiden skapas också arbetstillfällen.

Visst är det så att vindkraftverken kommer att höras. Men inte mer än att det är fullt möjligt att kunna prata i normal samtalston under vingarna. Vid bostadshus är ljudet begränsat till max 40 dBA oavsett vilken typ av vindkraftverk som byggs.

Överskrids ljudnivån stoppas verksamheten av tillsynsmyndigheten.

När det gäller rivning och återställande av mark för vindkraftverken så avsätts pengar till det. Dessa pengar garanterar sedan att det finns medel att montera ned anläggningen och återställa området i enlighet med vad som anges i tillståndet.

Verken ska förses med hinderbelysning enligt Transportstyrelsens bestämmelser. Under nattetid minskas styrkan på ljusen. Finns det bostäder inom fem kilometer från de yttersta verken skärmas hinderljusmarkeringen av mot marken för att minska störningar för närboende.

Vindkraftverken kommer inte att synas på alla platser i Avesta och Norbergs kommuner. Hur mycket och var de kommer att synas finns redogjort för i vår landskapsbildsanalys och är visualiserat med ett antal fotomontage.

Vi kommer självklart inte att göra ingrepp i värdefulla kulturlämningar.

Miljöpåverkan som uppstår när vägar, kranplatser och fundament ska byggas skiljer sig inte åt från den som uppkommer när det byggs vägar eller parkeringsplatser på andra håll. Den enda skillnaden är den hårda prövningen och de höga krav som ställs på vår verksamhet, jämfört med många andra verksamheter där det anläggs vägar och uppställningsplatser.

Det finns farhågor för att Avesta och Norbergs kommuner ska bli mindre attraktiva för att det finns en vindkraftpark. Frågan man kan ställa sig är hur oattraktivt Skåne, Öland och Gotland blivit sedan vindkraften uppfördes där? Det finns inga som helst tecken på att exempelvis turismen minskat eller avfolkningen ökat på grund av vindkraften.

När det gäller processen för en ansökan om tillstånd för en vindkraftspark kan det vara värt att berätta att kommuner, länsstyrelser, flera myndigheter och inte minst allmänheten är involverade i den för att säkerställa att allt blir belyst och beaktat. När ansökan är klar prövas den av Miljöprövningsdelegationen mot gällande lagstiftning och rättspraxis i en rättssäker process där enskilda och allmänna intressen beaktas och säkerställs.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons