Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen: Politiker tycks ständigt ovetande i Region Västmanland

Annons

Är det tjänstemän som styr i Region Västmanland?

Region Västmanland (det nya namnet på landstinget) är en politiskt styrd organisation. Ledning och styrning utövas på mandat från väljarna som i allmänna val utser den folkvalda representationen i regionen. Denna princip behöver tyvärr upprepas med tanke på den senaste tidens händelser i Region Västmanland. Gång på gång har nämligen stora beslut fattats av tjänstemän som de rödgröna inte vill kännas vid.

Ett exempel är nedläggningen av den neuropsykiatriska enheten i Västerås. I regionfullmäktige hävdade ansvarigt regionråd Hans Jansson (V) att han inte blivit informerad innan stängningen men att stängningen var upp till de verksamhetsansvariga tjänstemännen. Dagen därpå fanns en debattartikel i VLT som försvarade stängningen, men den var inte undertecknad av ansvariga politiker utan av tjänstemän. Detta skapar förvirring för väljarna. Är Region Västmanland en tjänstemannastyrd organisation?

Ett annat exempel är stängningen av vårdplatser på Gryta palliativa enhet. Där uttalade sig regionrådet Kenneth Östberg i media och sa att han inte blivit informerad om neddragningen.

Ett tredje exempel är beslutet om att ta bort bassängträning för alla patienter vid de offentligt drivna vårdcentralerna. När detta debatterades i regionfullmäktige sa ansvarigt regionråd Pernilla Rinsell (MP) att detta var ett beslut som fattats i verksamheten, inte politiskt, och därför fanns det inte mycket att göra åt saken.

Ett fjärde exempel är den vidlyftiga cateringverksamhet som bedrivits på Kostenheten inom regionen, där man haft reklamblad med uthyrning av DJ:s och kockar. Inte heller där hävdar den rödgröna regionledningen att de känt till detta.

Frågan vi ställer oss är: Vem styr egentligen Region Västmanland? När hela avdelningar stänger ner, vårdplatser dras in och patienter plötsligt blir utan rehabilitering som de tidigare haft – utan att ansvariga regionråd vill ta på sig något som helst ansvar – då finns allvarliga brister i styrning och ledning. I en väl fungerande ledningsorganisation rapporterar och stämmer man av viktiga beslut med den politiska ledningen. I en väl fungerande region ser den politiska ledningen till att hålla sig informerad och markerar tydligt vilka som styr och leder Region Västmanland. Så sker uppenbarligen inte idag.

Från Alliansens sida beskrev vi redan när vi la vårt budgetförslag ifjol vår oro för den bristande styrningen i regionen. Vi konstaterade att det material som regionledningen presenterat som budget och plan inte ens uppfyllde de mest grundläggande krav på styrdokument av det slag som budget och regionplan ska vara. Intentioner och goda föresatser räcker inte långt när det saknas förslag och riktlinjer i ett så viktigt styrdokument. Nu börjar resultaten av den tunna budgeten visa sig. Det är tydligt att en ny regionledning behövs efter valet 2018.

Tomas Högström (M)

Helena Hagberg (L)

Birgitta Andersson (C)

Malin Gabrielsson (KD)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons