Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre för miljön om fler åker kollektivt

Annons
Det måste bli ekonomiskt gynnsammare att tanka förnybart, enligt skribenten. Foto: Yngve Fredriksson/arkiv

Ju fler som tar bussen i stället för bilen desto mer minskar människans belastning på klimatet och miljön.

Därför är det tråkigt att konstatera att det är långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om att fördubbla antalet kollektiva resor mellan 2006 och 2020.

Utan kraftfulla satsningar från politikerna både i Västmanland och nationellt blir en fördubbling mycket svår att uppnå.

I Västmanland har antalet kollektiva resor ökat med 31 procent sedan 2006 och i landet som helhet endast med 21 procent, visar nya siffror från myndigheten Trafikanalys. Om vi ska kunna klara klimatutmaningen behöver kollektivtrafiken öka snabbare än så. Samtidigt måste fler bussar köras på förnybara bränslen.

Riksdagens mål säger att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen som bensin och diesel år 2030.

I dag körs 85 procent av busstrafiken i Västmanland på förnybara drivmedel, vilket är bra jämfört med 58 procent i hela landet. Redan i dag finns alla nödvändiga lösningar för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Om fler bussar tankas med till exempel etanolbränslet ED95 i stället för diesel kan koldioxidutsläppen minska med nästan 90 procent.

För att fler ska välja biobränslen måste det först och främst vara mer ekonomiskt gynnsamt att tanka förnybart än fossilt.

I dag är etanoldrivmedlet ED95 för bussar skattebefriat, och det borde gälla alla förnybara drivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna.

Tyvärr begränsar EU:s regelverk möjligheterna att ge skattelättnader, något som regeringen måste driva på för att förändra.

Regeringen måste också leva upp till riksdagens beslut om att underlätta för kollektivtrafikbranschen att nå målet om en fördubblad kollektivtrafik. Riksdagen konstaterade i början av juni bland annat att staten kan bidra genom att ge branschen de förutsättningar som krävs när det gäller exempelvis infrastruktur.

Kollektivtrafiken är dock i första hand en regional fråga. Politikerna i Västmanland har därför en viktig roll att spela. Med rätt satsningar kan länet bli förebild i landet och visa vägen mot framtidens samhälle.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons