Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brist på styrning blir dyr för skattebetalare

Annons

Kommunhuset i Norberg.

Torbjörn Norgren undrar i sitt senaste debattinlägg i FP (25/8) vad “skolskjutsfiaskot” kommer att kosta.

Vi i det nya partiet Demokraterna ställer oss också frågande till vad kostnaden blir, särskilt med tanke på att de som skall utföra ombyggnationerna inte verkar ha så brått med att slutföra det. Frågan kom osökt om NVK (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund) upphandlat med fast pris eller om arbetet utfördes på löpande räkning.

Vi kontaktade därför NVK och begärde ut alla relevanta handlingar som berör både busstorget som handikappanpassningen av kommunhuset.

Det visar sig att NVK träffade september 2015 ett ramavtal med två företag, Konradssons Schakt AB och Riv & Rå AB, båda från Fagersta. Ramavtalet skulle tillgodose kommunernas tillfälliga behov av grävmaskin, lastbil, traktorgrävare, lastmaskin, bandschaktare och anläggningsarbetare vid små entreprenader eller tjänster på löpande räkning för utförande av förekommande schakt- och transportarbeten inom den kommunala gatu- och VA-verksamheten…

I en bilaga till anbudshandlingarna finns en prisbilaga med en uppskattad volym på 485 000 kronor . På basis av det som stod i förfrågningsunderlaget så tolkade vi avtalen så att ramavtalen enbart skulle täcka små entreprenader eller tjänster upp till ett belopp om knapp en halv miljon. Det låter också rimligt om man från NVK:s sida vill ha kontroll på kostnaderna och samtidigt följa lagstiftningen avseende upphandling (LOU).

Handlingarna vi fick oss tillhanda bekräftar det vi befarade, att projekten bedrivs på löpande räkning, utan upphandling, vilket innebär betydande risker för kommunen. Det är allmänt känt för de flesta att köper man ett arbete på löpande räkning kan det bli riskabelt och dyrbart eftersom man aldrig vet slutkostnaden.

Vi trodde knappt att det var sant när vi upptäckte att NVK under perioden september 2015 till augusti 2017 köpt tjänster för 40 miljoner kronor från de två företagen, Konradssons Schakt AB och Rå & Riv AB. Allt på löpande räkning.

Vi bokade ett möte den 22 augusti med förbunds- och upphandlingschefen för NVK. Syftet var att få en förklaring till varför man struntar i att upphandla stora projekt utan avropar dem från avtal som egentligen är avsedda för löpande underhåll och små entreprenader.

Under mötet framkom inga direkta orsaker till varför situationen är som den är. Bristen på ledning och styrning både från politiker som tjänstemän verkade ha varit betydande under perioden vi granskat (2015-2017). Det framkom också att politiken inte tar hänsyn till den tid och de resurser upphandlingsarbetet tar utan kräver att NVK skall leverera snabbt och utan dröjsmål. Upphandlingschefen menar då att det enklaste blir att avropa från de företag man har ramavtal med. Vi anser dock att risken för skenande kostnader är uppenbar och att både kommun som förbund borda handskas mer vördsamt med skattemedel.

Förbundschefen, Peter Håkansson, redogjorde för att NVK framöver kommer att förändra sina rutiner för när olika projekt skall upphandlas. Tydliga beloppsgränser införs som anger när projekt skall upphandlas eller avropas från befintliga avtal.

Bristen på planering innebär att NVK slentrianmässigt ropar av varor och tjänster från ett ramavtal som skall hantera små entreprenader på löpande räkning. Vi återkommer med mer fakta så fort vi tagit del av den. Vi har fler frågor att ställa till ansvariga politiker.

Christer Filipsson (Demokraterna)

Lennart Skansfors (Demokraterna)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons