Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg inte äldreboende i grönområden

Annons
Ett av områdena som diskuterats för nytt äldreboende.

Angående kommunens tredje detaljplan för placeringen av äldreboendet på Sjövägen, Uggelbo.

Fagersta kommun, Miljö- och bygg, presenterar nu sitt tredje förslag för att kringgå de bestämmelser om strandskydd och det skydd som fastställts i Fagersta kommuns naturvårdsprogram 2010-2025. I programmet (sid 56) framgår det tydligt:

”Västanfors är kringgärdat av barriärer som vägar och järnvägar och saknar naturliga förbindelser med det omgivande landskapet. Här är den tätortsnära naturmarken längs Stora Aspen och Granströmsberg tillsammans med Gröndalsparken mycket viktiga grönområden.”

Att kommunen fullkomligt struntar i sitt eget beslut från 2010 att skydda Granströmsbergsområdet förvånar oss mindre men att detta ej har framkommit i debatten om placeringen av äldreboendet är upprörande. I artikel i FP 28 februari 2018 får Jan Johansson frågan om naturvårdsprogrammet gällande Granströmsberg. Johanssons svar är att ”Inga speciella direktiv om just det här området finns”. Kunskapen om naturvårdsprogrammet var således obefintligt i februari. I samband med vårt deltagande i kommunstyrelsens möte den 6/3 kunde vi konstatera när frågan ställdes om naturvårdsprogrammet att ingen i kommunstyrelsen kände till detta……

Kravet från länsstyrelsen har varit att samtliga aktuella platser/områden som ej berörs av strandskyddet måste utredas. Länsstyrelsen hänvisar till gällande praxis enligt lokaliseringsprincipen enligt domar från mark- och miljööverdomstolen. Det räcker inte att utreda område A och B på Uggelbo. Samtliga av NVK föreslagna sex alternativ måste utredas.

Troligtvis kommer ej heller den tredje detaljplaneupplagan att godkännas eftersom ett flertal frågor fortfarande är oklara. Kommunens kommentarer att barnperspektivet är tillgodosett anser vi som fullständigt ohållbart.

Vi på Uggelbo som anser att Granströmsbergsområdet skall lämnas orört, i enlighet med naturvårdsprogrammets intention, avvaktar de beslut som länsstyrelsen med flera myndigheter fastställer för den fortsatta beredningen av detta ärende.

Tommy Larnhed

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons