Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det kostar att sköta idrottshallen

Annons

Moderaterna Christer Filipsson och Lennart Skansfors ifrågasätter beslutet om att bygga en idrottshall.

REPLIK. Lars-Erik Karlsson (S). Vi har under de senaste 10 åren haft flera debattdueller om idrottshallen med dig. Samma argument som då fördes fram återkommer också från din sida i onsdagens artikel. Vi har aldrig kunnat enas till någon gemensam ståndpunkt, eftersom vår utgångspunkt alltid varit ekonomi och din enbart handlat om idrottsföreningarnas behov som gammal ordförande i Skogsgymnastikens IBS.

Argumenten är i princip identiska med dem som du förde fram för 10 år sedan och då beskrev att idrottshallen i princip skulle lösa de flesta av de psykosociala problem som ungdomar har och som medverkar till att de hamnar på glid.

Du anför gamla argument som idrottsrörelsen fört fram i många sammanhang när de vill ha mer pengar. Det har återkommande visat sig att påståendena inte håller vid en djupare granskning av eventuella samband. Tyvärr, Lars-Erik, problematiken med ungdomsproblematiken är mer komplex än vad du tror.

Vi noterar också att du idag har en ny roll som talesman för socialdemokraterna. Idag står vi dock inför ett fullbordat faktum. Ett enhälligt fullmäktige, som förvisso saknar opposition, har beslutat sig för att bygga en idrottshall för 42 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för drift på uppskattningsvis 3 miljoner per år.

Mot bakgrund av tidigare erfarenhet av liknande byggnationer i andra kommuner så riskerar kostnaden att öka med 15 miljoner i extra kostnader som kommunen inte förutsett i upphandlingen. Notan riskerar då att hamna på 60 miljoner varav 3-5 miljoner i årliga driftskostnader.

En idrottshall av den här storleken måste hanteras affärsmässigt och professionellt. Att tro att driften ska skötas av ideella krafter över tid är både naivt och överskattat. Kostnaderna för detta måste räknas in i driftsbudgeten.

Beslutet är äventyrligt mot bakgrund att kommunen prognostiserar ett samlat underskott på 57 miljoner 2019. Var ska de pengarna hämtas in då man redan satt sprätt på pengarna? Det stämmer nog att bygget är efterlängtat av flera idrottsföreningar, men vi kan inte se att det gagnar kommunen i sin helhet. Varken lång- eller kortsiktigt.

Kommunen har för dagen många behov som behöver tillgodoses, men som inte kan genomföras på grund av att det inte finns ekonomiska resurser. Vår berättigade fråga kommer därför osökt: Vilka grupper eller områden i kommunen kommer att få avstå medel i framtiden för att man ska kunna finansiera satsningen på idrottshall?

De perioder där socialdemokraterna haft makten i Norberg har enligt vår uppfattning inte kännetecknats av något ansvarstagande av kommunal egendom och förvaltning. Istället för att underhålla fastigheter och infrastruktur så har man exempelvis valt att plöja ned många miljoner i olika kulturprojekt som exempelvis Lapphyttan. Till vilken nytta kan nog ingen idag svara på idag.

Beslutet om att bygga en idrottshall följer samma populistiska linje som de tidigare besluten.

Christer Filipsson (M)

Lennart Skansfors (M)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons