Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre poliser i Fagersta

Annons

Polisen försöker vara så synlig som möjligt för att öka tryggheten hos Fagerstaborna, påpekar skribenten.

Svar på Marino Wallstens insändare (6/9). Polisen i Västmanland känner till problematiken med brottslighet och otrygghet i vissa delar av Fagersta. Vi kan se att en viss del av anmäld brottslighet har ökat i förhållande till tidigare år. Det som ökat är anmäld skadegörelse och våldsbrott. Merparten av anmälda skadegörelsebrott härrör till brott i och mot olika skolor samt Fagerstahallen. Vad avser de anmälda våldsbrotten så kan ökningen hänföras till misshandel mot pojkar (7-17år).

Det pågår ett arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten där polisen är en aktör. Polisen arbetar med närvaro och synlighet på brottsutsatta platser för att öka tryggheten hos de boende i Fagersta. Det pågår sedan lång tid tillbaka en god samverkan med Fagersta kommun och andra aktörer för att gemensamt komma till långsiktiga lösningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

I insändaren kan vi se en felaktig uppgift där det anges att det begåtts lika många brott som det finns invånare i Fagersta. Siffrorna som använts är 2016 års statistik från Brottsförebyggande rådet, 13 512 anmälda brott per 100 000 invånare. Vilket inte betyder att det anmälts lika många brott som det är invånare i Fagersta. Antalet anmälda brott i Fagersta är 1 806 under 2016 vilket innebär att anmälda brott per invånare är 0,13 brott per invånare.

Det man behöver ta i beaktande vad gäller statistik är att det är anmälda brott. Det är viktigt att skilja på anmälda brott och faktisk brottslighet. Att anmälda brott ökat vid vissa platser eller tidpunkter kan ha flera orsaker. En förklaring kan vara att polisen rört sig mer i området. En annan förklaring kan vara att boende i området blivit mer uppmärksamma och i större utsträckning kontaktar polisen för att anmäla brott Det kan självfallet även vara så att den faktiska brottsligheten har ökat i takt med att antalet anmälda brott ökat, men det vi behöver inte nödvändigtvis vara så.

Vad gäller den samlade polisresurs som finns i polisområde Västmanland så sker alltid en prioritering av de inkommande samtalen om var och när polisresursen är som mest effektiv. I nuläget har polisen i Västmanland ett ansträngt resursläge. Fagersta tillhör lokalpolisområde Norra Västmanland och där har den polisiära resursen minskat de senaste två åren. Detta påverkar givetvis hur mycket vi kan arbeta brottsförebyggande. Vi har en aktiv samverkan med kommunen för att på det sättet nå effekt i vårt brottsförebyggande arbete. Akuta ärenden som pågående brott har naturligtvis alltid högsta prioritet.

Det är oerhört viktigt att påtala att varken Polisen eller kommunen klarar av detta arbete ensamma. Alla samhällets resurser måste samverka. En del av brotten härrör sig till ungdomar, där polisverksamheten är viktig, men inte avgörande, eftersom de inte kan lagföras. Det är andra samhällsresurser som ska sättas in hos ungdomar.

Ordning och säkerhet är ytterst en polisiär uppgift i samhället och jag hoppas att det förblir så, däremot behövs andra insatser från samhället som komplement. Vi kommer aldrig kunna bevaka varje gathörn.

Agneta Kumlin

Lokalpolisområdeschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons