Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felaktiga påståenden om skog av Naturskyddsföreningen

Annons

Nu har jag läst Naturskyddsföreningens tre insändare och nästan satt morgonkaffet i vrångstrupen varje gång. Att man anser kommunens skogsbruksplan vara utformad på fel sätt har jag inga åsikter om då jag själv inte sett den, men att komma med propaganda och rent av felaktiga påståenden gällande skog och konventionellt skogsbruk, det är kort och gott dumt.

Jag vill börja med lite fakta kring skogen som kolsänka. Den grundläggande biologin är att växande träd binder kol och att döende skog avger koldioxid. Detta är en oberoende majoritet forskare överens om, har SNF andra rön så visa dem gärna. Träds största tillväxt sker i åldern upp till cirka 80 år, då binds som mest kol. Visst växer även gamla träd, men kurvan har planat ut och tillväxten är liten.

Även när träd avverkats fortsätter kolet att vara bundet i virket som sågas till plank och bräder, det avges först när huset som byggts brinner upp eller ruttnar ner. Gammal skog som bara lämnas för naturvård ruttnar förr eller senare ner och kolet frigörs igen. Apropå gamla träd så blir granar på normal skogsmark i Sverige sällan mer än 120-130 år innan de av naturliga orsaker som röta, storm- och/eller insektsangrepp börjar dö. De flera hundra år gamla granar som hittats växer oftast som några meter höga buskar i fjällvärlden. En annan mycket viktig aspekt är att skog är en förnyelsebar resurs till skillnad mot fossila bränslen.

Sedan början av 1900-talet ökar Sveriges virkesförråd stadigt och mer kol binds än vad som släpps ut. Detta är mycket tack vare förbättrad skogsskötsel som gjort att skogen växer bättre, liksom växtförädling som förbättrat plantmaterialet. En vanlig missuppfattning är att det finns mycket orörd skog i Sverige, ekosystem som fått utvecklas fritt under tusentals år.

Sanningen är att bara en otroligt liten del av skogsmarken är opåverkad av mänsklig hand. Man har i hela landet huggit ved, kolat, huggit virke, framställt tjära, nyttjat skogsbete, myrslåtter och så vidare i flera hundra års tid. De värdefulla biotoper som finns idag är ofta ett resultat av skötsel och mänsklig påverkan.

Bara för att arter finns på rödlistan är de inte per automatik hotade, att påstå det är lögn. Läs gärna på Artdatabanken om ni tvivlar.

Kort kommentar angående kontinuitetsskogsbruk: Metoden fungerar endast för så kallade sekundärträdslag som gran och bok, och i bestånden måste träd i alla åldrar finnas. Dessa förutsättningar är ytterst ovanliga i Sverige och således saknas i regel förutsättningar annat än i teorin.

Peter Bergkvist, skogsmästare och skogsbruksplanläggare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons