Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler tågavgångar kan lyfta Fagersta

Annons

En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av kommunen är att stärka kommunikationerna i regionen, där en viktig del är tätare och snabbare tågtrafik. Invånare och företag i Fagersta skulle genom det kopplas samman i en större regional bostads- och arbetsmarknad såväl norrut som söderut. Att i förlängningen knyta samman regionen med Mälarbanan och Stockholm, är avgörande för att uppnå tillväxt.

Ett mötesspår i Ramnäs skulle ge funktionella pendlingsmöjligheter och bättre tillgänglighet för godsflöden, vilket kommer att leda till en stor utväxling i form av ökad sysselsättning, näringslivsutveckling, utbildningsmöjligheter och bostadsbyggande i Fagersta. Det skapar också helt andra förutsättningar för våra företag att attrahera rätt kompetens, liksom stärkta möjligheter att erbjuda såväl fritidsaktiviteter och goda arbetsvillkor.

Halvtimmesavgångar till Västerås och Ludvika samt avgångar varje timme till Stockholm utan att behöva byta tåg, det är i grunden ganska lätt att förhålla sig till och det är enkelt att inse vilka fördelar det skulle ge en kommun som Fagersta.

Vi har, tillsammans med övriga i Bergslagspendelns intressegrupp, en gemensam vilja att se till att utvecklingen av framtidens Fagersta går i positiv riktning. Genom bättre kommunikationer och de fördelar som ett mötesspår skulle ge, med attraktiva boendemiljöer, bättre förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv inramat av en storslagen natur där upplevelserna frodas i en växande besöksnäring. Vi ser också en potential för fler transporter av gods längs spåret till hamnen i Västerås och vidare ut i världen.

Tillsammans ger det en kommun som växer och befolkningen med den. Detta är en hållbar samhällsutveckling och det första steg som måste tas för att allt detta ska kunna bli verklighet är att få detta mötesspår på plats. Det är då Bergslagspendeln blir ett stråk för tillväxt.

Conny Fredriksson, teknikchef, Fagersta Stainless

Carl-Magnus Sundberg, platschef, Atlas Copco Secoroc

Mikael Karebo, personalchef, Seco Tools

Marino Wallsten, kommunalråd, Fagersta kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons