Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagare är missnöjda med Norbergs kommun

Annons
Kommunhuset i Norberg.

Demokraterna har under oktober månad publicerat en digital enkät där medborgarna i Norberg har fått svara på vad de tycker om olika delar i Norberg men också hur man skulle kunna förbättra Norberg. Hittills har 150 personer svarat på enkäten. En del av enkäten riktades särskilt till företagen i Norberg och frågor ställdes hur de uppfattade stödet och engagemanget från kommunens företrädare. 46 företagare har hittills svarat på vår enkät.

Enkäten ger en dyster bild av företagsklimatet i Norberg vilket inte stimulerar ortens attraktionskraft. Utan nöjda och optimistiska entreprenörer blir Norberg en fattig ort att leva i.

Sammanfattningsvis så har de företagare som svarat ett svagt förtroende för kommunen. Endast 11 procent upplever att det är stimulerande att driva företag i Norberg. 95 procent upplever att kommunen inte stödjer dem och deras företag. 95 procent uppger att kommunen inte håller kontakt eller besöker dem regelbundet. 98 procent anser att de har svårigheter att informera sig om de anbud kommunen och NVK lägger ut. Samtliga företagare beskriver att det är svårt att rekrytera lämplig arbetskraft.

Vi har sedan årsskiftet en egen näringslivschef i kommunen. Han heter Daniel Magnusson och är tidigare försäljningschef på Mittmedia. Han har liksom många anställda i kommunen rekryterats ur de lokala socialdemokratiska leden.

När Magnusson tillträdde uttalade kommunalrådet, Johanna Odö (S) i Fagersta-Posten följande.

”Norbergs kommun bör ta en mera coachande roll tillsammans med näringslivet och andra organisationer för att ta fram gemensamma mål och arbetssätt för vårt arbete med att utveckla företagsklimat, entreprenörskap…”.

Efter att ha läst det nya Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets protokoll från 2017 kan man utan att överdriva se att kultur- och fritidsfrågorna helt dominerar utskottets och näringslivschefens arbete. De få insatser som görs för näringslivet beskrivs i bisatser.

Vad har målsättningen och arbetet med näringslivsfrågor resulterat i och vad i består skillnaden mot den tidigare Tillväxtgruppens arbete. Vilket konkret stöd har företagarna fått?

Vilken förklaring har Magnusson till att de företagare som svarat på enkäten fortfarande har en dyster och negativ bild av samarbete och stöd från kommunens sida. Ett blomstrande näringsliv är en del av Norbergs blodomlopp och en nyckel för ett attraktivt Norberg. När skall de känna att de har konkret stöd av kommunens medarbetare.

Lennart Skansfors

Christer Filipsson

Tommy Vestling

Erika Vestling

Anna Lindgren

Anders Brunnberg

Stefan Holm

John Ellard

Demokraterna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons