Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grundlösa påståenden om att NVK orsakat dyra avgifter

Annons

Harold Nilsson, under många år chef för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, tillbakavisar påståenden om NVK.

I en insändare från Lars Persson, Partiet för Norbergs Framtid, den 16 november står bland annat följande att läsa beträffande va-avgifterna i Norberg: Organisationen, med kommunen som ägare och NVK som förvaltare, har medfört en fördyring på ca 1,5 miljoner per år för konsumenterna, ca 20 miljoner + moms sedan NVK bildades.

Genom bildandet av NVK kunde medlemskommunerna utnyttja stordriftsfördelarna och framförallt minska på antalet chefer, specialister och administrativ personal. Två tidigare chefer blev i princip en, där Fagersta fick stå för två tredjedelar och Norberg för en tredjedel. Efterhand som möjligheter gavs att inte bara dra in utan även återbesätta någon tjänst ändrades inriktningen på dessa för att optimera organisationen. Inom va-verksamheten blev två tidigare organisationer i beredskap en gemensam och ombyggnader i va-verken har till stor del utförts med egen driftpersonal, före NVK:s tillkomst nästan enbart på entreprenad. Det är självklart att detta också syns i den ekonomiska redovisningen.

NVK:s första verksamhetsår gav en besparing på tjänstemannasidan med 1,0 miljoner kronor varav 0,9 miljoner kronor kom Norbergs kommun till del. NVK:s tionde verksamhetsår innebar en kostnadsökning för tjänstemannaorganisationen med 0,8 miljoner kronor i förhållande till 10 år tidigare, där fortfarande kostnaden för Norbergs kommun var 0,2 miljoner kronor lägre än vid starten.

Vid NVK:s start var va-verksamheten i Norberg skattefinansierad med 3,6 miljoner kronor i budget och 2,8 miljoner kronor i utfall. Vidare fördelades va-verksamhetens andel av tekniskas centraladministration på 2,7 miljoner kronor netto och kommunens kostnader för motsvarande centrala ekonomiadministration inte ut. Sedan NVK:s tillkomst har kostnaderna för all centraladministration fördelats ut på berörda verksamheter.Att va-verksamheten genomgått stora avgiftshöjningar beror på att den skattesubvention på cirka 4 miljoner kronor per år som gavs i början på 2000-talet trappades ner under 2006-2008 för att helt upphöra 2010, samtidigt som taxan höjts för att medge ett visst ledningsunderhåll inom taxans ram (år 2016 6,0 miljoner kronor).

PwC har i oktober 2014 gjort en utvärdering av NVK:s verksamhet efter 10 år. Rapporten är för NVK en mycket positiv läsning. Brukar- och medborgarundersökningar har visat positivt utfall mot satta mål och förväntningarna på kostnadseffektivitet har uppnåtts. När det gäller va-verksamheten säger rapporten följande.

När det gäller taxenivåerna inom VA, som särskilt för Norbergs del är höga, så föranleds det främst av dels ett tydligare skiljande mellan abonnentkollektivet och medborgarkollektivet, dels en medveten satsning på att hantera eftersatt underhåll. Med i bilden finns även kostnaderna för den tidigare investeringen i vattenledningen från Avesta kommun.

Lars Persson borde bemöda sig att efterfråga och redovisa fakta istället för att inför kommunfullmäktige och radiolyssnare samt i Fagersta-Posten sprida budskap med grundlösa påståenden, särskilt som han är ledamot i NVK:s direktion.

Harold Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons