Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Harold Nilsson: Kritiken mot renovering av kommunhus är felaktig

Annons
Harold Nilsson, tidigare chef för Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, kritiserar kommunrevisionen.

Efter att ha tagit del av PwC:s granskningsrapport, uttalande i P4 Västmanland från ordföranden för de förtroendevalda revisorerna i Fagersta kommun, artikel i Fagersta-Posten och en stor mängd kommentarer på Facebook känner jag ett behov av att framföra några synpunkter och ställa några frågor.

Vilket kanske inte med all tydlighet framgått var jag själv med fram till beslut om att genomföra renoveringarna av kommunhusen i Fagersta. Jag har valt att själv vänta med att ta ställning till om jag ska kommentera granskningsrapporten och utspelen därefter tills berörda kommunala instanser sagt sitt, vilket nu är gjort.

Jag tog för någon månad sedan direktkontakt med utredaren och påpekade flera väsentliga felaktigheter i rapporten, vilket borde ha föranlett honom eller ordföranden i revisionen att göra tillrättalägganden. Jag har inte sett några sådana. Påpekandena gällde främst att det inte funnits någon av mig känd kalkyl att ombyggnaden beräknats kosta 4,5 Mkr, att en analys av om kalkyl eller anbud var fel gjordes innan beslut om tilläggsanslag och att utredningen felaktigt skulle kunna uppfattas som att fd fastighetschefen själv fortsatt att ensam handlägga upphandlingen.

NVK:s direktion beviljade i juni 2017 igångsättningsmedgivande baserat på en kalkyl från NVK på knappt 7,6 Mkr. Endast ett anbud kom in på drygt 10,6 Mkr. Självklart begärde jag direkt en utredning om kalkylen var fel eller om anbudet var för högt. Utredningen visade att väsentliga kostnader i kalkylen missats i sammanställningen och det var relativt enkelt att komma fram till att anbudet var i rätt storleksordning, eftersom NVK nyligen gjort en liknande entreprenad på Kolmilegränd. Detta föredrogs för ordföranden, som beslutade om ett tilläggsanslag på mellanskillnaden, varefter kontrakt tecknades.

Normalt meddelas tilldelningsbeslut före kontraktsteckning. I det här fallet frågade och fick NVK till svar att det inte behövdes, då det endast fanns ett anbud att ta ställning till och anbudsgivaren uppfyllde kvalifikationskraven.

Normalt var jag inte närvarande vid anbuds- och kontraktsgenomgångar samt kontraktstecknande men var det i det här ärendet, beroende på att fastighetschefen skulle sluta och börja en anställning hos anbudsgivaren.

Ombyggnaden hade varit angelägen under flera år men inte kunnat realiseras då det inte varit säkert att den skulle kunna rymmas inom årsbudgeten. Efter en mild vinter bedömdes detta som möjligt under våren 2017, varefter upphandlingen påskyndades för att arbetena skulle kunna utföras under hösten.

Tilläggskostnaderna under entreprenadtiden uppgick till 742 000 kr, en skillnad på 13 procent som inte är ovanlig vid ombyggnad med sanering av både PCB och asbest samt ett flertal lösa tegelskift.

Dåvarande fastighetschefen har på Facebook vid några tillfällen gått in och kommenterat flera osakligheter. Jag delar i stort de sakupplysningar och synpunkter han framfört.

Frågorna jag ställer är

1. Hur kunde ordföranden för kommunrevisionen göra sitt utspel i P4 Västmanland ”Från början handlade det om 4 Mkr men det slutade på 12 Mkr” och dessutom utan att senare göra rättelse?

2. Varför har NVK:s direktion, ordförande, verkställande ledning eller företrädare för Fagersta kommun inte påtalat de faktiska omständigheterna enligt ovan.

Harold Nilsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons