Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jag vägrade vara "målvakt" i NVK

Annons

Lars Persson, Partiet för Norbergs framtid.

Det har nu gått ett halvår sedan jag deltog i något möte i de politiska organ där jag efter valet 2014 blev utsedd att representera Partiet för Norbergs framtid. I ett mejl till den nye förbundschefen för NVK, Peter Håkansson, meddelade jag att jag har lämnat uppdraget som ordinarie ledamot i direktionen.

I mitt mejl skrev jag bland annat.

”Det moras som råder inom ekonomi och redovisning inom kommunerna, NVE och NVK är upprörande för en gammal ekonom. Att VA utefter Kopparvägen "kan" (utan motivering eller hänvisning till lag eller rekommendationer, förtydligande ej i mejl) behandlas som driftkostnader, är ett tydligt exempel på brist på redovisningsprinciper och godtycke från en politiserad tjänsteman. Jag har aldrig haft för avsikt att vara "målvakt" i direktionen och följden blir att jag ständigt kommer att inlämna reservationer.

Du bör under alla förhållanden ta min skrivelse om redovisningsprinciper på allvar. Som chef för NVK kommer du att få problem med både budgetering och uppföljning, om redovisningsprinciper saknas eller är otydliga. Frågan är inte politisk om inte principer, som avviker från lagstiftning eller god redovisningssed, beslutats av kommunfullmäktige i respektive kommun. Norberg är inte ett dotterföretag till Fagersta, vilket en del i Fagersta tror.”

Bristen på sakligt bemötande av min kritik av behandling av investeringar/driftkostnader, från både tjänstemän och politiker, påverkade mig både psykiskt och fysiskt. Jag kände att jag av hälsoskäl var tvungen att lämna uppdraget i NVK:s direktion.

En efterträdare måste utses ur fullmäktigegruppen och som jag såg det var det bäst om jag lämnade kommunfullmäktige, varvid en ny ersättare skulle utses och att denne tog platsen i NVK:s direktion.

Den insändare, som Christer Filipsson och Lennart Skansfors i partiet Demokraterna hade i FP 1/9, var intressant, tankeväckande och belyser väl ”problemet” NVK. Den direktion som tillträdde den 1/1 2015 var enligt utsago mer aktiv och ifrågasättande än de tidigare. Det är nog inte så att den period ni granskat (2015-2017) avviker mot tidigare mandatperioder. När ni påstår att ”[…] politiken inte tar hänsyn […] utan kräver att NVK skall leverera snabbt och utan dröjsmål.”, så avses nog inte direktionen i NVK, men kanske någon ordförande…

När ombyggnaden av busstationen startade efter vårterminens slut fann jag det märkligt att jag inte hade sett att beslut tagits om igångsättning av detta projekt. I kallelsen till mötet den 24/8 fanns underlag till detta beslut om igångsättning. Hade projektet avslutats i planerad tid så hade projektet varit klart när direktionen beslutade om byggstart. Om inte direktionen reducerats till ”målvakter” så vet inte jag.

Under Harold Nilssons chefskap var direktionen ett organ för information och godkännande. Om han styrdes av några var det troligtvis bara kommunalråd, NVK:s ordförande, nämnds- och utskottsordföranden samt topptjänstemän. Harold Nilsson ”beundrades” för sin kompetens och kunskap – även efter affären med konsultfakturor. Han var påläst och kunde svara på ett sätt som inte ifrågasattes. Detta var en allmän uppfattning bland politiker.

I en insändare, som jag skickade till FP 2014-08-17 och som tidningen inte ville publicera före valet, ifrågasätter jag Harold Nilssons kompetens och roll som tjänsteman. Jag drog tillbaka insändaren när PNF skulle ta plats i kommunfullmäktige. Naiv, som jag var, trodde jag att vi skulle kunna påverka inifrån. Den förhoppningen grusades under hösten och vintern.

Lars Persson

Partiet för Norbergs framtid

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons