Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: Patienter i Västmanland lider i onödan

Annons
Väntetiderna i vården är för långa, enligt skribenten. Bilden: ett lungcancerprov.

Om Region Västmanland inte kan erbjuda operation inom tre månader efter en remiss så är man skyldig som vårdgivare att upplysa patienten om att det finns alternativ att söka och var de alternativen finns. Och den informationen ska patienten få av sjukvården utan att behöva fråga om det.

Men alltför många västmanlänningar får inte denna information om sina rättigheter. Det är sorgligt att man ska behöva vara både påläst och drivande för att få den hjälp som man som patient har rätt till.

Ett exempel är diagnosen lungcancer. I Region Västmanland är tiden från diagnos till start av behandling dubbelt så lång som i Dalarna.

I Cancerfondsrapporten 2017 redovisar de bland annat att om lungcancer upptäcks tidigt så har det stor påverkan på̊ om sjukdomen går att bota eller inte.

Rekommendationen i de nationella riktlinjerna är att väntetiden från när remissen kommer in och tills beslut om behandling fattas ska vara högst 28 dagar för minst 80 procent av patienterna. Verkligheten i Västmanland ser dessvärre helt annorlunda ut, med betydligt längre väntetid.

Det finns fler exempel: Både kvinnokliniken och öron- näsa och hals har svårt att ta emot patienterna i den omfattning som efterfrågas och lagen kräver.

I Alliansens budget för 2018 har vi lagt ett förslag på inrätta ett vårdgarantikontor. Där ska fler patienter på ett enkelt sätt erbjudas vård inom vårdgarantins gränser. Syftet är att avlasta läkarna från att administrera så att de i stället kan ägna mer tid åt patienterna.

Moderaterna och Alliansen har också varit pådrivande för att göra det möjligt för patienter att göra en så kallad egenremiss till specialistvården, ett förslag som nu blivit verklighet.

Vi välkomnar också flera utförare och vårdgivare och anser att de kan bidra positivt till kvaliteten och tillgängligheten för vården i länet men främst för patienterna. Vi är måna om att patienterna ska få bästa vård i tid men även att privata utförare ges möjlighet att se till att vi bibehåller kompetens i regionen. Det ger förutsättningar för företagande och skapar konkurrens.

I Alliansens budgetförslag ville vi också införa 15 så kallade kömiljoner 2018 som de kliniker som lyckas korta väntetiderna skulle få ta del av. Tråkigt att de rödgröna partierna i majoriteten inte ville bifalla detta.

Maria Dellham (M), oppositionsråd, Region Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons