Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många känner sig otrygga i Norberg

Annons
Mer närvaro av polisen efterlyses, enligt Demokraternas enkät.

Demokraterna har under lång tid kritiserat kommunens politiker för att man, enligt vår uppfattning, slösar skattemedel på projekt och satsningar som inte gynnar Norberg som helhet.

Därför är det minst lika viktigt att ge beröm för satsningar som gynnar Norberg. Det är med förtjusning som vi tagit del av Norbergs kommuns föreslagna utvecklingsplan för Prostudden och Västra Centrum. Det är resultatet av ett arbete som initierades av alla partier redan 2010 och som nu finns att beskåda som ett reellt förslag.

Planen innehåller i princip allt som Demokraterna föreslagit i sitt program, vi noterar att även att seniorboendet Boviera finns nämnd. Om detta genomförs kommer det att öka Norbergs attraktion. Det är ett väl uträttat arbete som förtjänar beröm till alla som varit involverade i projektet.

Ett annat behovsområde som är minst lika viktigt för attraktionen är medborgarnas behov av trygghet i vardagen.

Demokraterna genomförde under oktober 2017 en enkätundersökning där Norbergs invånare gavs möjlighet att ge sin syn på hur det är att leva i Norberg. 143 personer svarade på enkäten fördelat på 72 kvinnor och 71 män. De som svarade gavs också en möjlighet att fritt ge förslag på hur saker och ting kan förbättras i Norberg. Områden som berörs var trygghet, kommunal service skatter och näringsliv.

Respondenterna fick ange fyra områden som är mest betydelsefulla för att Norberg skall kännas attraktivt att bo och verka i. De åtta områden som rankades som viktigast var följande:

1. Goda möjligheter till en god skolundervisning – 86 svarande

2. Tryggt att vistas ute på kvällar och nätter - 85

3. Möjligheter till ett bra boende – 79

4. En kvalitativt god barnomsorg – 64

5. Goda möjligheter att utöva idrott och sport – 47

6. Tillgång till natur och friluftsliv – 45

7. Goda möjligheter till boende och omsorg för äldre – 43

8. Lättillgänglig och serviceinriktad kommun – 31

Vi noterar att områden som behovet av ett brett utbud av kultur endast lockar 2 procent av de som svarat.

Ett prioriterat område utöver skolan är behovet av trygghet. I undersökningen svarade endast 16 procent av respondenterna att de känner sig trygga med att vara ute på kvällar och helger. Andelen personer som kände att Norberg var en trygg plats att vistas i generellt var lite högre, 31 procent.

Det innebär att en klar majoritet av de som svarat upplever att Norberg är en otrygg plats att leva i och speciellt att vistas i centrum på kvällar och helger. Förtroendet för att polisen skall upprätthålla ordning och motverka brott är nästan obefintligt. Endast 6 procent upplevde att polisen arbetar effektivt och klarar upp brott.

Nästan hälften av de som svarat anser att det på grund av detta bör finnas fler synbara poliser i centrum. Man vill också snygga upp fastigheterna i centrum och ha inbjudande infarter från 68:an. Trevligt att det också återfinns i utvecklingsplanen.

Slutligen – vilken plan har Norbergs kommun och polismyndigheten för att öka känslan av trygghet hos invånarna i Norberg?

Lennart Skansfors

Christer Filipsson

Tommy Vestling

Erika Vestling

Anna Lindgren

Anders Brunnberg

Stefan Holm

John Ellard

Gunilla Siwerth

Demokraterna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons