Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norbergs politiker har ansvaret för höga avgifter

Annons

Harold Nilsson får svar av Lars Persson, Partiet för Norbergs framtid

Svar till Harold Nilsson som i sin insändare (4/12) påstår att mina uppgifter är grundlösa och ondgör sig över att jag uttalar mig ­offentligt. I övrigt kan en ­läsare konstatera att ett sakligt bemötande saknas och att en stor del av informationen inte avser va-taxan utan NVK i stort. I min ­insändare (16/11) skrev jag ”Sedan valet 2014 har vi försökt påverka politiken, men hålla en låg profil utåt.” Det betyder att jag under dessa två år försökt att påverka politiskt inom NVK och kommunstyrelsen, men misslyckats.

Harold Nilsson kommer kanske ihåg mina invändningar mot att nyinvesteringen i vattenledning ­ge­nom Kärrgruvan behandlades som driftkostnad. ­Enligt min mening ingick reinvesteringar (ersättnings­ledningar) i driftprojekt, som kallas va-saneringar. Något sakligt bemötande fick jag inte heller denna gång, men en uppräkning av vidlyftiga investeringar, som gjorts av Norbergs kommun före NVK:s bildande. Vid godkännande av ­årsredovisningen reser­verade jag mig.

Vid kommunstyrelsens möten, där va-taxa eller ­finansiering av investering i va-nätet diskuterats, har jag ifrågasatt de av tjänstemän lagda förslagen.När VA-taxan för 2015–2016 var uppe för beslut i kommunstyrelsen, ställde jag ett antal frågor till ledamöterna, om de visste vad som hänt under de första tio åren med NVK (siffer­underlag är hämtade från årsredovisningar och intern­bokslut). Till exempel:

Att förnyelsetakten under samma tid i medeltal är 331 år? Motiveringen för ökningen med en procent utöver kostnadsökning var att ­åtgärda eftersatt underhåll.

Att abonnenterna betalat 19,5 miljoner kronor till kom­munen, som enbart tillskjutit 4,6 miljoner kr i form av investeringar?

Att nyinvesteringar tagits som driftkostnader?

Att hänsyn inte tagits till sänkta kapitalkostnader, vid beräkning av taxehöjningar, 5,7 procent på fyra år?

Att skillnaden mellan kostnaden för en typvilla i Norberg och Fagersta är 4 215 kr per år vilket i en ­boendekalkyl innebär att man kan lägga nära 200  000 kronor mer på en villa i Fagersta? Va-avgifterna är alltså en press neråt på ­priset på fastigheter i Norberg och kan bli ett hinder för nybyggnation.

Eftersom jag ansåg det ­utsiktslöst att påverka politikerna i NVK och kommunstyrelsen, vände jag mig till kommunfullmäktige och allmänheten. Anförandet hade för avsikt att väcka ­poli­tikerna till insikt om att Norbergs framtid, som egen kommun, ser mörk ut, om man inte tar tag i det stora problemet med Norbergs ­vikande attraktionskraft som bostadsort.

Ditt ansvar, Harold Nilsson, må vara stort rent ­moraliskt, men Norbergs politiker kan inte skylla på vare sig dig eller NVK. Vänsterpartiet inlämnade till senaste kommunfullmäktige en motion om översyn av VA-taxorna i Norberg och jag anser att vi i PNF och mitt anförande i alla fall givit frågan en knuff framåt.

Lars Persson, Partiet för Norbergs framtid

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons