Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norbergsdemokraterna vill skapa oro

Annons
Politikerna har tagit en rad beslut för att öka  tryggheten, enligt skribenten.

Demokraterna i Norberg påstår i en insändare 29/12 att buset har tagit över Norbergs centrum. De skriver även att deras egen undersökning påvisar att många känner sig rädda att vistas i Norbergs centrum kvällar och helger.

Utgångspunkten i kvantitativ forskning (eller i detta fall en som enkätundersökning) är att det finns en objektiv verklighet man på olika sätt försöker mäta för att få information om denna verklighet. Huruvida DiN är objektiva i sin syn på verkligheten svarar de nog bäst på själva. Men att, med detta underlag som grund, hävda att norbergarna känner sig otrygga bör nog ifrågasättas. Jag vill även tillägga att DiN har ett ansvar för det som de påstår med sin insändare, det ansvaret innebär att man bör ha saklig grund för det man skriver och tror sig veta, och inte skriva i syfte att plocka politiska poäng.

Trygghet är viktigt för alla åldrar och har olika subjektiva innebörder för varje enskild individ och det är därför viktigt att vi jobbar tillsammans. Därför har politiken tillsammans med RÄF (rådet för äldre och funktionsnedsatta) beslutat att genomföra en trygghetsvandring med fokus på äldre.

Det är samma upplägg som de trygghetsvandringar man genomför tillsammans med Ungdomsrådet. Alla som är med i Brottsförebyggande rådet deltar. De olika äldreorganisationerna i kommunen beslutar vilken rutt man ska gå och lyfter de områden man anser behöver stärkas ur ett trygghetsperspektiv. De åtgärdsförslag som uppkommer lämnas till NVK eller annan ansvarig part och sedan sker en återkoppling till politiken.

Vi har även Medborgarlöften som är en samverkansöverenskommelse mellan polisen och kommunen. Syftet är långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

Ma har även beslutat att anställa två fältarbetare som ska jobba förebyggande med ungdomar och i den miljö där de vistas. Socialdemokraterna i Norberg har även nattvandrat vid flertalet tillfällen under hösten, ingen från DiN medverkade på dessa.

Ert påstående att politiken gör inget och intet, ligger det ingen som helst sanning i.

Jag kan inte se någon rimlig anledning till att man skriver en sådan här insändare, mer än att man vill skapa en oro som man sedan själv kan profitera på, och det är inget annat än oansvarig och oanständigt

Tove Winqvist

Ordförande Socialdemokraterna Norberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons