Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya bolag i Fagersta skapar osäkerhet

Annons

Shiro Biranvand (V)

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande bemöter i en insändare bland annat diskussionen vid senaste kommunfullmäktige om att bilda två kommunala fastighetsbolag. I insändaren säger Marino Wallsten (S) och Jan Johansson (M) bland annat följande:

• Det har aldrig funnits någon annan ambition från majoritetens sida än att skapa en mer effektiv organisation.

• Då det i huvudsak handlar om att föra över kommunens ägande av kommunala fastigheter till bolag, så ska det inte innebära någon större konsekvens i rollfördelningen i relationen beställare-utförare. De drift- och underhållsåtgärder som utförs idag för kommunala fastigheter vill vi även fortsättningsvis ska utföras av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK), då på beställning av det kommunala fastighetsbolaget. För personalen vid NVK så ska arbetet flyta på som vanligt. NVK äger inga fastigheter idag. Det gör kommunen.

• Ett bildande av bolag skulle innebära att kommunen i så fall hanterar hyresintäkter medan NVK utför precis samma arbete som tidigare och får betalt för det.

• Kommunen måste ta en aktiv roll i byggandet av bostäder och ordna ett större utbud av boendeformer. För att kommunen ska kunna ta sig an det arbetet mest effektivt så är bolagsformen med all sannolikhet det mest strategiska valet.

• Förslaget var att bilda två bolag, ett för bostäder och ett för kommunens övriga fastigheter, för att undvika krav på upphandling och för att försäkra oss om att NVK fortsätter utföra samma arbete även framledes.

Nedan bemöter jag Marino Wallstens och Jan Johanssons synpunkter punkt för punkt.

• Precis som det sagts i kommunens omdiskuterade utredning går man i landet i riktning mot större och mer specialiserade organisationer. Förslaget nu i Fagersta går dock i en helt annan riktning, ifrån en organisation för att förvalta och bygga (NVK) till tre (bostadsbolaget, verksamhetsfastighetsbolaget och NVK).

• Kommunen som ägare kan alltid anlita sina kommunala bolag eller kommunalförbund att utföra tjänster åt kommunen. Dessa bolag och kommunalförbund kan dock inte utan upphandling enligt LOU utföra tjänster sinsemellan, inte mellan bostadsbolag och förbund, möjligen inte mellan bolag för verksamhetsfastigheter och kommunalförbund. SKL rekommenderar därför att man upphandlar i konkurrens. Detta blir en stor osäkerhetsfråga för NVK.

• Flera personer inom NVK är inblandade i hyresförhandlingar, kontraktsskrivning och fakturering både för Fagersta och Norbergs kommuner. Genom att dela uppgiften där fastighetsbolaget ska sköta frågorna åt Fagersta kommun och NVK åt Norbergs kommun måste programvaror och kompetens finnas i båda organisationerna.

• Bolagsformen medför en snabbare och enklare beslutsgång om kommunen inte anser att bolaget i viktiga ärenden ska behöva samråda med kommunen.

Sammanfattningsvis kan man tolka er insändare som att ni antingen vill dölja konsekvenserna för NVK, eller så vill ni uppnå det ni säger men är okunniga om Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Shiro Biranvand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons