Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Okunnigt av M om naturskyddet

Annons

Duvhök - en allt ovanligare syn.

Christofer Fjellner (7/4) visar på stor kunskapsbrist och rena ”fake-news” när det gäller art- och habitatdirektiven. Han avslöjar en naturvårdsfientlig inställning till biologisk mångfald när han vill se över (läs försämra) och helst kanske helt bli av med dessa direktiv, vilket skulle leda till kraftigt försämrat artskydd .

Fjellner skriver att skogsavverkningar kan stoppas på grund av att en viss sorts mes flyger genom ett skogsparti, och att de inte behöver bo där. Detta är givetvis fullständigt fel, vilket är allvarligt eftersom Fjellner bör hålla sig till sanningen som Europaparlamentariker för Sveriges tredje största parti.

Sanningen är att myndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram tillämpade riktlinjer för ett antal prioriterade fågelarter som visar vilken hänsyn som skall tas till dessa vid skogsbruksåtgärder. Några stoppade avverkningar kommer inte att bli aktuella så länge tillräcklig naturhänsyn tas. Fynden baseras inte på att arter ”flyger igenom ett skogsparti” utan på häckningskriterier för arterna. Det är också så att i synnerhet våra mesar ofta är stationära i sitt häckningsområde året runt så deras häcknings- och övervintringsområden sammanfaller ofta.

Fjellner ondgör sig över att direktiven är gamla och utdaterade. Sanningen är att direktiven är minst lika aktuella nu som för 20 eller 30 år sedan. Flera arter har minskat kraftigt under denna period till exempel duvhök och talltita. Det blir därför ganska självklart att Sverige och Finland, som har 50 procent av EU:s totala skogsareal, har extra stort ansvar för att dessa listade arter fortsatt har gynnsam bevarandestatus.

Strax innan jul kom EU-kommissionen till samma slutsats som tusentals medborgare, parlamentsledamöter och miljöorganisationer redan gjort – nämligen att behålla Art- och habitat- och Fågeldirektiven intakta. Dessutom vill kommissionen göra en plan för att stärka och bättre implementera direktiven runt om i Europa. Det vore klädsamt om Fjellner istället för att angripa direktiven istället lade kraft på implementeringen, vilket kommissionen kräver.

Christer Johansson, Skogsansvarig, SOF-Birdlife

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons