Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalen följde inte rutinerna vid medicinering

Annons
Ansvariga chefer i Norberg kommenterar ett protestbrev från personal i hemsjukvården.

Hemsjukvårdens sjuksköterskor har gjort en skrivelse till sociala utskottet som vi vill spegla utifrån verksamhetens perspektiv.

Vi välkomnar klagomål och synpunkter. Det är det bästa sättet för oss att förbättra vår verksamhet, för självklart kan vi alltid bli bättre. Förbättrings- och kvalitetsarbete förutsätter en dialog mellan alla berörda. I samband med skrivelsen blev det tydligt att dialogen brister.

Vi har idag olika samverkansforum, både veckovis och månadsvis, som möjliggör för all personal att lyfta frågor och synpunkter utifrån bland annat verksamhet och arbetsmiljö. När inte det är tillräckligt behöver vi självklart se över detta.

I skrivelsen framkommer det att det under en månads tid skulle ha varit 170 gånger som medicindoserna uteblivit. Vid närmare utredning och granskning är inte den angivna siffran om 170 säkerställd och korrekt, enligt sjuksköterskorna själva. Vårdtagaren kan ha fått läkemedlet utan att signering har skett på signeringslistan. Rutiner för administrering av läkemedel har inte följts i samtliga led. När fel och brister upptäcks ska avvikelse enligt rutin upprättas i syfte att kvalitetssäkra verksamheten, vilket inte har rapporterats varken från baspersonal eller sjuksköterska. En sjuksköterskas ansvar innebär att regelbundet följa upp delegerad läkemedelsordination via signeringslistan, för att utvärdera att vårdtagaren får sina läkemedel. Rutin för detta har inte följts varför kontrollen och uppföljningen uteblivit.

Den stora personalomsättningen som sjuksköterskorna beskriver är inget vi betecknar som stor. Från september 2017 har två personer slutat samt tre är föräldralediga. I samband med ett politiskt beslut att införa arbetstidsförkortning i hemtjänsten så har vi behövt rekrytera ytterligare personer. Vi kan inte heller hålla med om att sjukskrivningarna ökar inom hemtjänsten. Vi följer sjukfrånvaron kontinuerligt och kan se att både den korta och den långa sjukfrånvaron sjunker. Det har den gjort under de senaste åren.

Sedan flera år tillbaka har vi en stor utmaning när det gäller att rekrytera ny personal. Det gäller inom alla verksamhetsområden och även nationellt. Vi ser självklart till att annonsera alla tjänster med rätt utbildningsbakgrund, men verkligheten ser annorlunda ut, det är svårt att rekrytera rätt formell utbildning inom flera yrkesgrupper.

Vi kommer nu att göra en inventering över hemtjänstpersonalens behov av kompetensutveckling. Under våren har vi påbörjat en förstärkt delegeringsutbildning, via svensk demenscentrum, Samtlig vårdpersonal kommer att genomgå webbutbildning i syfte att öka kunskapen kring läkemedelshantering. Utbildningen avslutats med ett kunskapstest. Vi kommer att se över rutin och förutsättningar för sjuksköterskorna att följa upp signeringslistor och under våren har vi även påbörjat införandet av digitala signeringslistor för hemtjänstpersonalen.

Liselotte Eriksson

socialchef, Norbergs kommun

Lena Bergman

områdeschef hemtjänsten

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons