Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Vi har inte hört något om ansträngd situation i förskolan

Annons

Svar på insändare angående barngruppernas storlek inom förskolan.

Fagersta kommun driver ett målmedvetet arbete i syfte att minska barngruppernas storlek och finns med som en tydligt uttalad åtgärd i den av kommunen antagna visionen, där det anges att det ska ske en minskning av barngruppernas storlek i förskolan.

Utbildnings- och fritidsnämnden har redovisat användningen av de medel som tilldelats i samband med beslut om budget under 2017, där ramen ökats med 5 000 000 kronor årligen för att minska barngrupperna och öka lärartätheten i förskolan.

De tilldelade medlen var huvudsak tilltänkt att täcka kostnaden för den enskilda förskolan Lindens utökning av verksamheten, från två till fyra förskoleavdelningar. Enligt prognosen skulle förskolan Linden fördubbla barnantalet, från 38 till 76 barn. De tillkomna 38 barnen skulle annars efterfrågat förskoleplats i kommunens förskoleverksamhet, vilket skulle medfört att de befintliga barngrupperna hade utökats.

Kostnad för 76 barn i förskolan uppgår till 4,4 miljoner kronor. Förskolan Linden har i dagsläget 66 barn inskrivna, vilket innebär en kostnad för Fagersta kommun på 3,422 miljoner kronor, en miljon mindre än prognosen.

Du skriver att personalen dignar under arbetsbördan och situationen är mycket ansträngd. Jag känner inte igen det du skriver. Förskolecheferna har följt upp frågan om arbetsmiljön på arbetsplatsträffar och inget specifikt arbetsmiljöproblem har lyfts under dessa möten.

Dessutom sker en investering i en helt ny förskola under år 2018 och äskande om fyra nya lärartjänster 2019 som möjliggör ytterligare minskning av barngrupperna dock kan jag inte lova när vi kommer nå riktmärket på grund av befolkningstillväxt, personal- och lokalbrist och att vi är skyldiga att se till barnens rätt att få förskoleplats.

Sune Andersson (S)

Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons