Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så arbetar politiker med att förbättra Centralskolan

Annons
Foto: Jessica Gow/TT

Centralskolan har under året påbörjat arbete med kvalitetssäkringsarbete tillsammans med Högskolan Dalarna, allt för att undvika bland annat det som skribenten kallar för “godtycklig betygsstatistik”. Där arbetar man med målavvikelser och det är förstelärarna som tillsammans med sina kollegor diskuterar vilka avvikelser som skolan behöver jobba vidare med.

Lärarlönelyftet antas av skribenten vara intressant för väljarna och då kan vi glädjande berätta att man i Norbergs kommun valt att permanenta den satsningen. Men det bör även tilläggas att lärarlönelyftet är upp till varje kommun att besluta över, det hade även varit fullt möjligt att endast göra satsningen tillfällig.

Tack vare nuvarande regeringen har Norbergs kommun fått ett flertal miljoner i riktade statsbidrag till skolan denna mandatperiod, bland annat till karriärtjänster, skolledare, förstelärare, kvalitetssäkrande åtgärder, lovskola, matematiklyft, läxhjälp, ökad jämlikhet i skolan samt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Det är genom statsbidragen vi får möjlighet att göra extra satsningar på skolan.

Gällande frågan om hur politiken har kunnat låta det sjunka så lågt?

Politikens uppdrag är att sätta mål för verksamheten, ramar och följa upp dem löpande under året, det gör vi och det är där vi äger problemen.

Rektorn har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som denne fått direkt från staten genom skolförfattningarna. Huvudmannen kan inte ta över detta ansvar från rektor, eller överlåta det till någon annan. Det är därför av stor vikt att man respekterar varandras ansvarsområden och befogenheter, men framförallt, varandras kunskapsområden. Politiken äger dock alltid de problem som hör politiken till, och har även uppsynsskyldighet och det yttersta ansvaret för förvaltningen. Däremot uppfattar vi skribenten som att denne efterfrågar politikens lösning på en verksamhetsfråga.

Gällande godtyckligheten i betygssättningen så är upplägget sådant, något man varit tvungen till eftersom lärarbristen varit och är så pass hög som den är, att den som anställs utan behörighet alltid har en behörig lärare att vända sig till och ta hjälp av i betygsprocessen. Utformandet av annonser för tjänster är dock inte en fråga som politiker kan svara på, den ägs av rekryterande rektor.

Till sist så uppskattar vi skribentens engagemang och kunskaper inom skolan, vi håller med om att vi har en hel del kvar att jobba med när det kommer till skolresultat och lärarbehörighet, där är vi rörande överens.

Tove Winqvist

ordförande

Barn- och utbildningsutskottet

Johanna Odö

ordförande

Kommunstyrelsen

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons