Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolresultaten i Norberg är på rätt väg

Annons

Att vända skolresultat tar tid och hur gärna vi än vill se ett snabbare resultat så behöver vi våga tänka långsiktigt för att det ska bli hållbart. Vi behöver arbeta tillsammans över förvaltningarna för att nå goda resultat, detta är hela kommunens ansvar. Skolan är en del i barnens liv men det finns många faktorer runtom som påverkar skolresultaten, dessa behöver vi fånga upp.

Under mandatperioden har vi utöver ordinarie verksamhet gjort satsningar i skolan på cirka 16 miljoner kronor.

Vi är just nu halvvägs in i en treårssatsning ”Alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till nationellt program”. Satsningen utgår utifrån de framgångsfaktorer som Sveriges kommuner och landsting, SKL lyfter fram och som utgjorde underlag för planen alla barn ska lämna grundskolan med behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Satsningarna vi gjort på barn och utbildningsförvaltningen har nu resulterat i att högre andel elever kommit in på nationellt gymnasieprogram. Får barn- och utbildningsutskottet och förvaltningen fortsätta arbeta på det sätt som gjorts de senaste åren med en gemensam långsiktig satsning på ett starkt ledarskap, extra resurser för speciallärare/specialpedagoger, digitala satsningar, tvålärarsystem, möjlighet till tidiga insatser på förskolan mm så kommer resultaten att visa sig än mer framöver.

Framgångsfaktorer som ingår i satsningen och som vi tror starkt på är:

Att följa elevernas kunskapsutveckling på klassrumsnivå (koll på varje barn).

Att det genom infomentor finns ett system för återkoppling av resultaten i kombination med krav på

utveckling/förbättring som även vårdnadshavare har tillgång till.

Att det finns en vision och en gemensam värdegrund som alla känner till och följer.

Att det finns rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når målen samt insatser anpassade för respektive elev.

Att vår skola har tagit fram ett förväntansdokument där det framgår vad skolan ska göra och vad elev och vårdnadshavare bör göra.

Att vi har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete samt att det från politiker till tjänstemän och rektor finns en gemensam syn på uppdraget.

Ingen elev ska hamna mellan stolarna, tidig kartläggning och tydlig uppföljning ska leda till tidiga insatser för de barn som behöver.

Skolan ska präglas av struktur och ordning för att skapa trygghet och studiero. Alla elever ska erbjudas läxhjälp och lovskola. Alla elever ska stimuleras och utmanas så de kan nå så lång som möjligt, det kommer vi alltid att verka för.

Johanna Odö (S)

Kommunalråd

Tove Winqvist (S)

BUU-ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons