Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staten måste ta sitt ansvar för vägar på landsbygden

Annons

Att ha högkvalitativ och pålitlig infrastruktur är ett måste för att människor ska kunna leva ett bra liv. Det gäller arbete, utbildning, fritid och alla andra aspekter av våra moderna liv. Inte minst gäller detta vägnätet där just du bor, oavsett om du bor i en större tätort, mindre samhälle eller i gles- och landsbygd.

I ett inslag i SVT för en tid sedan framfördes att Trafikverket vill lämna över 2000 mil vägsträckor till privata händer. Upprinnelsen till det verkar vara Trafikverkets rapport "Översyn väghållaransvar" publicerad 2012. I rapporten kan vi läsa om ett "förslag till åtgärd" som går ut på att om gränsen mellan vad som är allmän väg och enskild väg sätts till 125 fordon per dygn skulle cirka 2000 mil väg kunna överföras från statliga till privata händer. Hur Trafikverket tycker underhållet av dessa vägar, om de byter ägare, skulle skötas är okänt. Förmodligen är planen att vägsamfälligheter skulle bildas och ta ägandet och ansvaret. Vägsamfälligheter finns redan nu runt om i landet och de gör ett fantastiskt arbete med att sköta om ovärderliga transportleder främst för människor i landsbygd. Att från statens håll tvinga på dessa samfälligheter långa sträckor väg skulle vara förödande.

Man behöver inte vara någon större tänkare för att förstå att vägsträckorna som kommer bli aktuella i allt väsentligt ligger där avstånden är störst och befolkningen glesast. Alltså på landsbygden.

Trafikverket har cirka 10000 mil vägnät i hela landet. Alltså skulle 2000 mil väg motsvara 20 procent av Trafikverkets hela vägnät. I Västmanland är det statliga vägnätet strax över 210 mil. Skulle 20 procent av det statliga vägnätet i länet lämnas över till privata händer motsvarar det 42 mil väg. Och det är inte orimligt att tro att våra norra länsdelar skulle drabbas värst i en liknande överföring av vägsträckor i Västmanland.

Utifrån detta kan vi bara dra slutsatsen att risken är uppenbar att Trafikverket vill dumpa långa vägsträckor i landsbygd i händerna på redan hårt utsatta medborgare. Följderna av detta blir givetvis fullständigt oacceptabelt. Vi betalar redan en av världens högsta skatter i Sverige och det motiveras oftast av att vi för pengarna får bra samhällstjänster som t.ex. sjukvård och utbildning. Jag tror att för de allra flesta ingår i detta också drift och underhåll för allmänna vägar.

Jag vet att två av Centerpartiets företrädare i riksdagen, Helena Lindahl och Anders Åkesson, har ställt en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Själva rapporteringen av den här frågan skapar oro på landsbygden, vilket i sig är onödigt och oansvarigt. Regeringen måste nu svara på deras intentioner och reda ut om uppgifterna från Trafikverket stämmer. Och om de stämmer så kommer vi från Centerpartiet säga ett absolut nej. Vi menar att hela landet ska leva, inte bara vissa utvalda delar. Att försöka dumpa ansvar och kostnader för stora delar av det statliga vägnätverket på boende längs dessa vägar är helt orimlig och oacceptabelt.

Lars Kallsäby (C)

riksdagskandidat för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons