Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svar: Norbergs avtal följer gällande lag

Annons

Kärrgruvans skola drabbades av mögel.

Svar på insändare "Regeltrixande vid upphandlingar i Norberg" (16/1). Vi som de flesta kommuner upphandlar entreprenörer på ramavtal och det är via dessa som entreprenören utför jobbet på till exempel Fågelvägen och Norens västra strand. Projekten utförs inte i etapper och vi har ingen anledning att göra det, då vi har ramavtal för den här typen av jobb.

Vi har ett avtal som är upphandlat i konkurrens helt enligt gällande lag. Alla upphandlingar är offentliga som vi är skyldiga att delge de som begär ut dem, så man kan kontakta NVK:s expedition och be dem hantera detta.

Anledningen till att Fågelvägen tagit lång tid är såklart ett omfattande jobb med förstärkning av gatan, men också tillkommande jobb som utbyte och komplettering av dagvattenbrunnar och två nya busshållplatser som inte fanns med från början.

När det gäller sönderkörda fordon, så har vi en upphandlad entreprenör, och det är dennes ansvar att se till att skyltningen följer den trafikanordningsplan som kommunens trafiktekniker har godkänt. Skulle det inte vara fallet så kan ju ett skadestånd vara aktuellt. Detta hanteras då normalt sett mellan entreprenörens och den enskilde bilägarens försäkringsbolag och kanske i detta fall även NVK:s,

Projektet med att byta ut ventilationen på Kärrgruvans skola har pågått under lång tid och blivit framflyttat under ett antal år på grund av olika faktorer. Anledningen till att byta ut ventilationen är att den inte har varit godkänd i den obligatoriska kontrollen som utförts. En av anledningarna till att det inte blev godkänt, var att det har varit för låga luftflöden i förhållande till hur många personer som vistas i lokalerna.

NVK:s bedömning var i det fallet att man fortsättningsvis skulle kunna nyttja lokalen i väntan på att man skulle byta ut ventilationen. I samband med att föräldrar säger att barnen blivit mer sjuka än tidigare, så görs en utredning där det konstaterades av det finns skador som är orsakade av en trasig avloppsledning och inträngande fukt utifrån. Detta har medfört att det fanns mögel under mattor och i yttervägg bakom träpanelen, vilket i dagsläget håller på att åtgärdas.

Ola Carlsson, gatuchef, tf förbundschef NVK

Mikael Karlsson, tf fastighetschef NVK

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons